GOSKA ZA ZATVORENÝMI DVERAMI
že sa nevídame, neznamená, že tu pre vás nie sme


Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pomáha spríjemniť dlhé chvíle všetkým, najmä škôlkarom, školákom, ich rodičom a starým rodičom, ktorí rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu ostávajú v pohodlí svojich domovov.


„Uvedomujem si náročnosť súčasného obdobia, najmä psychickú záťaž, tak na dospelých ako aj na deB. TakBež si uvedomujem, že čoraz viac nám chýbajú sociálne kontakty a zmysluplné tvorivé činnosB, ktoré prinášajú radosť a uspokojenie. Naša inšBtúcia promptne na túto novú situáciu zareagovala. „GOS-ka online“ je leitmoNvom našej aktuálnej kultúrnej ponuky, ktorú prostredníctvom nášho webového portálu a sociálnych sieN ponúkame širokej verejnosB. Ako úplnú samozrejmosť vnímam šiBe ochranných rúšok na tvár, keďže texBlná dielňa Domu tradičnej kultúry Gemera je na to priam stvorená. Tak po stránke technického a materiálneho vybavenia, ako aj personálneho obsadenia,“ uvádza riaditeľka GOS Helena Novotná.


GOS v týchto dňoch už zverejňuje na svojich Youtube a Facebook kanáloch krátke retro filmy a dokumenty zo 60. a 70. rokov ktoré vznikali vďaka nadšencom, amatérskym filmárom z klubu Gemerfilm pri GOS Rožňava. Kto má chuť naučiť sa základy gemerských čardášov, výukové video je _ež k dispozícii na Youtube kanáli GOS. Z oblas_ tradičnej gemerskej gastronómie sú pripravené video recepty v réžii GOS, ktoré sa postupne zverejňujú. Zároveň kreabvny bm GOS už pracuje na produkcii zábavného video-kurzu pre de_, ktorý je zameraný na prípravu jednoduchých tradičných gemerských jedál. Tak_ež je v príprave niekoľko sérií retro fotografií s folklórnou tema_kou, ale aj nová edukačná kolekcia farebných fotografií gemerských krojov a súčasb odievania s podrobným popisom.
 

„Mimoriadne veľký záujem verejnosB sme zaznamenali na našu novú ponuku Hlinovanie s GOSkou. Princíp je veľmi jednoduchý, každú stredu v určenom čase je možné u nás za symbolické jedno euro zakúpiť kilo hrnčiarskej hliny na domáce spracovanie. Následne hotový výrobok vypálime v našej elektrickej peci zdarma. Samozrejme, natočili sme k tomu aj jednoduché inštruktážne video s vysvetlením základných techník a postupov,“ vymenováva ak_vity GOS jeho riaditeľka Helena Novotná.


GOS na svojom webe sprístupnil virtuálnu prehliadku Domu tradičnej kultúry Gemera a v súčasnos_ pripravuje jeho rozšírenie. Virtuálne prehliadky a interakbvne ak_vity, ktoré je možné robiť z pohodlia domova pripravili aj ostatné kultúrne zariadenia, ktoré spadajú pod Košický samosprávny kraj.

Kompletná ponuka klik TU
 

GOS-ka online : www.gos.sk ; Facebook ; YT: GOS Rožňava; IG: GOSKARV

 


© Mesto Rožňava, 15. 4.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 15.04.2020 10:03 hod.