Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Evidencia obyvateľov - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1. Návrh na zrušenie prechodného pobytu
 
 
(PDF, 75 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 8 kB)
 
2. Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 
(PDF, 75 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)
 

3. Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

 
(PDF, 74 kB)
(DOCX,15 kB)
(ODT, 8 kB)
 
4. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 
(PDF, 67 kB)
(DOCX,14 kB)
(ODT, 8 kB)
 
5. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 
(PDF, 80 kB)
(DOCX,14 kB)
(ODT, 7 kB)
 
6. Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov
 
(PDF, 74 kB)
(DOCX,14 kB)
(ODT, 8 kB)
 
7. Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana
 
(PDF, 50 kB)
(DOCX,14 kB)
(ODT, 7 kB)
 
8. Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt
 
(PDF, 208 kB)
       

 

 


© Mesto Rožňava, 2017 Mgr. Andrea Klenovská, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava