EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

16.-22. SEPTEMBER 2020

 

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VYDÁVA ČIPOVÉ KARTY ZADARMO OD 16. 9. 2020 DO 22. 9. 2020

V Zákazníckych centrách autobusových staníc Košice, Rožňava, Spíšska Nová Ves

 alebo cez  aplikáciu UBIAN*
* Pomocou aplikácie je možné vydávať len obyčajné karty.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 9.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 11.09.2020 07:47 hod.