Každoročne prebieha Európsky týždeň mobility od 16. do 22. septembra.

 
Mesto Rožňava sa v tomto roku zapája do kampane Európsky týždeň mobility
poskytnutím bezplatnej prepravy cestujúcich v MHD
v rámci Dní mesta a Rožňavského jarmoku v piatok 14.9.2018.

 

TARIFA
v mestskej autobusovej doprave v Rožňave
platná dňa 14. 9. 2018
 
Mesto Rožňava a eurobus, a.s. (ďalej len „dopravca“) v zmysle zákona
NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov určujú v územnom obvode
MHD Rožňava dňa 14. 9. 2018 výšky cestovného:
 
Cestovné za jednotlivú cestu,
dovozné za prepravu batožiny a psa

Čipová karta

EUR

Hotovosť

EUR
Dospelé osoby a mladiství nad 15 rokov
0,00 0,00
Deti od 6 do 15 rokov
0,00 0,00
Žiaci a študenti ZŠ, SŠ podľa Zákona č. 29/1984
Z.z. o sústave základných
a stredných škôl v znení neskorších prepisov
a študenti VŠ podľa Zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách v znení neskorších
predpisov, v dennej forme štúdia
najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku
0,00 0,00
Občania nad 70 rokov
0,00 0,00
Držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S vrátane invalidného
vozíka alebo detského kočíka. Osoba alebo pes, ak
sú sprievodcom držiteľa preukazu ŤZP-S, držitelia
zlatej, diamantovej plakety a Kňazovického medaily
0,00 0,00

Deti do 6 rokov v doprovode dospelého

0,00 0,00
Batožina o rozmeroch väčších ako 50x60x80 cm,
predmet tvaru dosky ak je väčší ako 100 x 150 cm,
tvaru valca ak je väčší ako 20x200 cm, detský kočík,
súprava lyží, sánky, pes, drobné domáce zviera
(iba v klietke) a pod...
0,00 0,00

 

Tarifa je platná len dňa 14. 9. 2018 v rámci Európskeho týždňa mobility organizovaného Európskou komisiou.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 14. 9.  2018 Ing. Klára Leskovjanská Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 14.09.2018 07:44 hod.