EURÓPSKY  TÝŽDEŇ   MOBILITY
16.-22. september 2021
 
Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY  (ETM)   na národnej úrovni.
 
ETM prebieha každý rok od 16.-22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.
 
Výročná téma EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY  na rok 2021 je „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Výber tohtoročnej témy vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa a svet pociťovali počas pandémie COVID-19. Trendy, ktoré sa začali minulý rok, ako napr. zvyšovanie aktívnej mobility a využívanie mobility s nízkymi alebo nulovým emisiami, vyžadujú ďalšiu podporu. V súlade s tohtoročnou témou „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“ sú štyri ústredné témy: duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na COVID-19.
 
Plánované aktivity v rámci Európskeho týždňa mobility:
 
Téma:
Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou
Slogan:
„Buďme zdraví, cestujme ekologicky“
 
Subjekt Názov podujatia Miesto konania Dátum Čas hod
Športové kluby
Ukážky športov
Beh za zdravím
Námestie baníkov, severná časť 20.9.2021 Od 16.00
Eurobus MHD zadarmo MHD Rožňava 22.9.2021 24 hod.
SČK Pohyb a zdravie Námestie baníkov 16.9.2021 od 10.00
MŠ Vajanského V zdravom tele zdravý duch V areáli MŠ 16.-22.9.2021 počas pobytu
MŠ E. Rótha
Deň na kolieskach V areáli MŠ 16.-22.9.2021 počas pobytu
ZŠ Juh ŠKD Kolobežkujeme zdravo resp. výtvarná  výchova súťaž – cestujme bezpečne ale aj zdravo Na území školy 16.-22.9.2021 V rámci ŠKD a vyučovania

 

Športové kluby: Taekwondo Hakimi, ŽBK Rožňava, BK ŠPD – športom proti drogám, TJ Elán – judo, MFK Rožňava, TJ Geológ Rožňava, Gemerrunners Rožňava

Zmena programu vyhradená.

 

 

Dňa 22.9.2021
môžu všetci občania aj návštevníci mesta Rožňava
 využiť MHD úplne zadarmo
 
 
Dňa 22.9.2021 môžu všetci občania aj návštevníci mesta Rožňava v rámci Európskeho týždňa mobility využívať mestskú hromadnú dopravu úplne zadarmo. Linky MHD budú premávať podľa zavedeného dopravného poriadku, čiže na klasických trasách jednotlivých mestských zastávok.
 
TARIFA
V mestskej autobusovej doprave v Rožňave platná dňa 22.9.2021
 
Mesto Rožňava a eurobus, a.s. (ďalej len „dopravca“) v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 21 a vyhláškou 5/2020 Z.z. určujú v územnom obvode MHD Rožňava výšky cestovného:
 
Cestovné za jednotlivú cestu,
dovozné za prepravu batožiny a psa
Čipová karta
EUR
Hotovosť
EUR
Deti do dovŕšenia 6. rokov veku 0,00 0,00
Deti od dovŕšenia 6. rokov veku do dovŕšenia 16. rokov veku 0,00 0,00
Žiaci alebo študenti do dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej školy, žiakmi dennej formy štúdia strednej  školy, praktickej školy, odborného učilišťa, alebo študenti dennej formy štúdia na vysokej škole
0,00 0,00
Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné 0,00 0,00
Seniori, t.j. osoby od dovŕšení 63. roku veku 0,00 0,00
Držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S vrátane invalidného vozíka alebo detského kočíka. Osoba alebo pes, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu ŤZP-S, držitelia zlatej, diamantovej plakety, alebo Kňazovického medaily 0,00 0,00
Batožina o rozmeroch väčší ako 50 x 60 x 80 cm, predmet tvaru dosky ak je väčší ako 100 x 150 cm, tvaru valca, ak je väčší ako 20 x 200 cm, detský kočík, súprava lyží, sánky, pes, drobné domáce zviera (iba v klietke) a pod. 0,00 0,00

 

Tarifa je platná len dňa 22.9.2021 v rámci Európskeho týždňa mobility organizovaného Európskou komisiou.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 14.  9. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 13.09.2021 15:31 hod.