Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Rožňava

pdf icon etický kódex
(PDF, 42 kB)
icon jpg príloha
(JPG, 103 kB)
icon jpg príloha
(JPG, 78 kB)

 


© Mesto Rožňava, 2010, Ing. Dana Majorčíková -  Útvar hl. kontolóra mesta, Mestský úrad Rožňava