Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Épületek nyilvántartása

Építmények számozása, épületek nyilvántartása
 
 

Ügyintéző:

Általános és Belügyi Igazgatási Főosztály
 
 
Erika Nagypálová, Városi Hivatal, II. emelet 209-es ajtó
058/7773 261
 
 
 
 
Az ügyintézés menete
 
Az építmények számozását a SZNT Tgy. 369/1990 sz., községi önkormányzatokról szóló törvénye 2c. §-a, valamint a SZK Belügyminisztériumának  Tt. 31/2003 sz., az utcák és egyéb közterületek elnevezésének és az építmények számozásának részletes szabályozásáról  szóló  rendelete szabályozza.
 
Az épületjegyzékszám (házszám) megállapítása:
 
Az épületjegyzékszám és a házszám megállapítása iránti kérelemhez, amely a POLGÁR/ Nyomtatványok és űrlapok/ Épületnyilvántartás  szekcióban található, vagy  Az épület épületjegyzékszáma és házszáma  megállapítása iránti kérelem -re   (PDF, 378 kB)  kattintva letölthető, az alábbi okiratok benyújtása szükséges:
 • jogerős használatbavételi határozat (használatbavételi engedély)
 • címkoordináta bemérése ( az épület főbejáratának geodéziai bemérése – Tt. 125/2015 sz. törvénye 3. §-a  (4)  bekezdése és ezen törvény Tt. 142/2015 sz. végrehajtó rendelete )
 • építési engedély ( építmény fennmaradási engedély), amennyiben az épület 1976. október 1-je előtt épült és a befejezetlen (félkész) építmények esetén
 • érvényes geometriai terv vagy az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata
 • az építmény telkéhez fűződő  tulajdonjogot   igazoló tulajdoni lap, a telekhez fűződő egyéb jogot igazoló okirat,
 • abban az esetben, ha az építtető már nem létezik ( a jogi személy megszűnt, a természetes személy elhalt) , esetleg már nem épülettulajdonos, a kérelmező igazolja az építtetői  jogutódlást ( örökösödési határozat, vételi vagy ajándékozási szerződés, restitúciós okirat stb.),
 • az 1976. október 1-je előtt épült épületek esetén, amennyiben nem maradtak fönn a szükséges okiratok, hitelesített becsületbeli nyilatkozat, is  benyújtható,  amely a POLGÁR/ Nyomtatványok és űrlapok/ Épületnyilvántartás  szekcióban található, vagy a Becsületbeli nyilatkozat-ra  (PDF, 9 kB) , kattintva letölthető, amelyben fel szükséges tüntetni  :  a tulajdonost, esetleg tulajdonosokat, a telek parcellaszámát, amelyen az épület található, az építmény befejezésének évszámát , kiegészítve az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatával,
 • adat arról, hogy az épületben találhatók-e lakások és a lakások számáról, a lakások számozásáról, a lakások egyes szinteken való  elhelyezkedéséről; több főbejárat  esetén adat arról, hogy mely lakások ( szintek és lakások) tartoznak az egyes főbejáratokhoz (ha az épületben vannak lakások), nagyobb lakáslétszám  esetén külön mellékletben feltüntetni,
 • amennyiben a kérelmet nem az építtető nyújtja be, a kérelmező bemutatja a képviseletre vonatkozó meghatalmazást   

 

Az épületjegyzékszám, házszám megszüntetése

Az épületjegyzékszám, házszám megszüntetése vagy megváltoztatása iránti kérelemhez, amely  a POLGÁR/ Nyomtatványok és űrlapok/ Épületnyilvántartás  szekcióban található, vagy az Épületjegyzékszám, házszám megváltoztatása vagy megszüntetése iránti kérelem-re (PDF, 448 kB) kattintva letölthető, az alábbi iratokat szükséges benyújtani:
 • az épülethez fűződő tulajdonjogot igazoló okirat
 • címkoordináta bemérése – az épületjegyzékszám, házszám megváltozása esetén  ( az épület  főbejáratának  geodéziai bemérése a Tt. 125/2015 sz. törvénye 3. §-a 4. bekezdése  és ezen törvény Tt. 142/2015 sz. végrehajtó rendelete alapján, amennyiben az befolyásolja az épületjegyzékszám, házszám megváltozását
 • a kérelem indoklásaként benyújtott okiratok (az épület megszűnése esetén a bontási  határozat)
 • amennyiben a kérelmet nem az építtető nyújtja be, a képviseltre vonatkozó meghatalmazás