Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Elektronické služby - formuláre

Elektronické služby mesta Rožňava - formuláre

  Všeobecná agenda  
Všeobecná agenda Prejsť na službu
     
  Dane a poplatky  
Daňové priznanie - Daň z nehnuteľností FO Prejsť na službu
Daňové priznanie - Daň z nehnuteľností PO Prejsť na službu
Daňové priznanie - Daň za psa FO Prejsť na službu
Daňové priznanie - Daň za psa PO Prejsť na službu
Daňové priznanie - Nevýherné hracie automaty PO Prejsť na službu
Daňové priznanie - Predajné automaty PO Prejsť na službu
     
  Verejné osvetlenie  
Žiadosť o opravu verejného osvetlenia FO Prejsť na službu
Žiadosť o opravu verejného osvetlenia PO Prejsť na službu
     
  Pozenmné komunikácie  
Ohlásenie závad zjazdnosti komunikácií FO Prejsť na službu
Ohlásenie závad zjazdnosti komunikácií PO Prejsť na službu