Ekonomicky oprávnené náklady poskytovaných sociálnych služieb v pôsobnosti mesta
 
pdf icon Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2022
(PDF, 94 kB)
pdf icon Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2021
(PDF, 109 kB)
pdf icon Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2020
(PDF, 292 kB)
pdf icon
Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2019
(PDF, 455 kB)
pdf icon
Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2018
(PDF, 287 kB)
pdf icon Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2017
(PDF, 287 kB)
pdf icon Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2016
(PDF, 257 kB)
pdf icon
Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2015
(PDF, 17 kB)
pdf icon
Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2014
(PDF, 9 kB)

 

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) poskytovaných sociálnych služieb
v pôsobnosti mesta – domáca opatrovatesská služba
 
pdf icon Štruktúra EON za rok 2021
(PDF, 80 kB)
pdf icon Štruktúra EON za rok 2020
(PDF, 375 kB)
pdf icon Štruktúra EON za rok 2019
(PDF, 793 kB)
pdf icon Štruktúra EON za rok 2018
(PDF, 95 kB)
pdf icon Štruktúra EON za rok 2017
(PDF, 94 kB)

 

 

 


© Mesto Rožňava, 28. 2. 2022,  Katarína Zagibová, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 9.06.2015 15:02 hod.