Ekonomicky oprávnené náklady poskytovaných sociálnych služieb v pôsobnosti mesta
 
pdf icon Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2020
(PDF, 292 kB)
pdf icon
Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2019
(PDF, 455 kB)
pdf icon
Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2018
(PDF, 287 kB)
pdf icon Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2017
(PDF, 287 kB)
pdf icon Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2016
(PDF, 257 kB)
pdf icon
Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2015
(PDF, 17 kB)
pdf icon
Ekonomicky oprávnené náklady platné v roku 2014
(PDF, 9 kB)

 

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) poskytovaných sociálnych služieb
v pôsobnosti mesta – domáca opatrovatesská služba
 
pdf icon Štruktúra EON za rok 2018
(PDF, 95 kB)
pdf icon Štruktúra EON za rok 2017
(PDF, 94 kB)

 

 

 


© Mesto Rožňava, 24. 2. 2020 Katarína Zagibová, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 9.06.2015 15:02 hod.