Počas konania dní mesta Rožňava sme v našich priestoroch po troch rokoch znova privítali členov klubu dôchodcov nášho družobného mesta Szerencs. Hostí sme privítali občerstvením a následne sme sa spoločne vybrali pozrieť trhy, po ktorých prišla na rad obhliadka historickým centrom mesta. Výborný obed zabezpečil pre všetkých prítomných  p. Kolárik.  Na záver sa o skvelú náladu postarala živá hudba v priestoroch denného centra.

 

 


© Mesto Rožňava, 20. 1. 2020 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava

Publikované: 20.01.2020 08:26 hod.