Dňa 22. marca  2018 o 16.00 hod.  sa uskutočnila v poradí druhá prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho v priestore Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.
Po krátkom privítaní prítomných  Ing. Františkom Kardošom odovzdal slovo ďalšej prednášajúcej  Eve Tományovej. Jej príspevok pod názvom Kálmán Tichy – publicista bol spestrený recitáciou lyrickej poézie a úryvku z poviedky Mesto pod snehom v podaní  Zsóky  Palcsó.  Prostredníctvom prezentácie autorka prednášky priblížila prítomným literárnu tvorbu Tichyho v materinskom jazyku a v prekladoch do slovenského jazyka, novinové články v regionálnej, celoštátnej aj zahraničnej tlači, krátke poviedky, novely a odborné štúdie. Zúčastnení boli veľmi spokojní, pretože sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov zo života umelca – publicistu.
Podujatie bolo doplnené výtvarnými dielami Kálmána Tichyho, ktoré priniesli obyvatelia nášho mesta, a mohli si ich pozrieť všetci prítomní.
Ďalšia, v poradí tretia, bude prednáška Mgr. Sylvie Holečkovej, odbornej pracovníčky  Baníckeho múzea v Rožňave pod názvom Kálmán Tichy a múzeum dňa 12.apríla 2018 o 16.00 hod. vo vestibule Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.
 
Tešíme sa na Vašu účasť !
 
Mgr. Eva Lázárová
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 10. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 4.10.2018 08:21 hod.