Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dotazníkový prieskum k PHRSR mesta Rožňava na roky 2023 - 2027

 05.08.2022
Milí spoluobčania, mesto Rožňava pripravuje na roky 2023 až 2027 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (PHRSR) ...
Dotazníkový prieskum k PHRSR mesta Rožňava na roky 2023 - 2027

Milí spoluobčania,

mesto Rožňava pripravuje na roky 2023 až 2027 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (PHRSR).

Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji mesta Rožňava. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný.

 

Chcem sa zúčastniť dotazníkového prieskumu

 

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu

 

© Mesto Rožňava, 5. 8. 2022 Romina Gyureková -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava