V súčasnosti prežíva Slovensko i celý svet neľahké obdobie. Pandémia COVID-19 ovplyvňuje všetky oblasti života. Do zložitej situácie sa dostala aj kultúra a cestovný ruch. Aj po tom najdlhšom daždi však vyjde slnko. Tak aj pandémia raz skončí.

Tím Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu v Rožňave sa čakanie na lepšie časy rozhodol využiť pracovne. Pre obyvateľov mesta Rožňava, no nielen pre nich pripravil dotazník.

Jeho cieľom je získať odpovede, ktoré pomôžu pri tvorbe Koncepcie rozvoja kultúry. „Ceníme si všetky názory a určite budú prínosné pri hľadaní ciest, ktorými by sa mala kultúra v Rožňave v budúcnosti uberať,“ uviedol Ivan Nemčok, vedúci Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu.

Dotazník je anonymný, preto ho prosím bez obáv vyplňte pravdivo.

Pozorne si prečítajte otázku a všetky možnosti k nej, následne svoje odpovede zakrúžkujte a na mieste, kde máte možnosť napísať vlastný názor, prosím buďte struční a vecní.

Zároveň je zverejnená aj výzva pre všetky subjekty pôsobiace v oblasti kultúry. Jednotlivci, kluby, združenia a inštitúcie, ktoré o svojej činnosti poskytnú informácie, budú v budúcnosti, ak nám to situácia okolo pandémie umožní, pozvaní na stretnutie ohľadom tvorby už spomínanej Koncepcie rozvoja kultúry mesta Rožňava. 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 16.  4. 2020 Mgr. Lenka Leštaková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 16.04.2020 10:15 hod.