Dňa 16. 04. 2022 v čase od 20.00 h do 00.00 h vykonali policajti z  Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave dopravno-preventívnu akciu s názvom „Život“. Akcia  prebiehala na uliciach  Šafárikovej, Čučmianskej, Košickej,  Štítnickej  v Rožňave  a  bola zameraná na  kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov  u vodičov  motorových vozidiel.  Počas akcie, ktorá bola vykonaná na miestach s vyššou  koncentráciou  osôb - v blízkosti  barov, pohostinstiev, bolo skontrolovaných  20 vodičov, ktorí boli podrobení dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu, s negatívnym  výsledkom.  
 
 
 
OR PZ v Rožňave
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 4.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 
Publikované: 21.04.2022 14:30 hod.