Dom Matice slovenskej v Rožňave oslávil desaťročnicu. Na Sviatok Cyrila a Metoda sa nielen rožňavskí matičiari stretli v kinosále kasární Armády Slovenskej republiky v Rožňave. Vo viac ako tri hodiny trvajúcom programe vystúpili folklórne súbory Dubina a Haviar, folklórne skupiny Hrabina, Bučina, Hôra, Lehoťanka, Bystränky, Genšenky, či Pekná dolinka a Dobšinky. Speváckym vystúpením prispeli Dominika a Stanislav Ďurskí, Miroslava Podhorová z Fiľakova.
Riaditeľke Domu Matice slovenskej Zlatici Halkovej prišli zaspievať a zatancovať aj členovia folklórneho združenia Stráne z Važca. „Pre mňa ako rodáčku z Važca je to vzácne. Je to pre mňa taká odmena,“ netajila dojatie Zlatica Halková. Pozdravy k okrúhlemu výročiu predniesli prvý podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska, senior ECAV Radovan Gdovin, či zástupca primátora Rožňavy Ján Lach.
 
Začiatky novodobej matičnej činnosti v Rožňave siahajú do roku 1990. „Po niekoľkých stretnutiach 24. mája 1990 ožil Miestny spolok Matice slovenskej. Na začiatku mal 381 členov, záujem o matičný život tu teda bol,“ vrátila sa pár rokov dozadu Halková. Práca matičiarov čulo napredovala. Organizovali podujatia a ich pozvanie prijímali známe herečky, spisovatelia, básnici či rôzne ďalšie osobnosti slovenského kultúrneho života. „Zarecitovať nám prišla pani Kristinová, pani Havlíková nám zahrala na klavíri. Boli to povzbudzujúce podujatia,“ uviedla Halková.
Aktívna činnosť Matice v Rožňave priniesla svoje ovocie. Prvý januárový deň roku 1992 vzniklo Oblastné pracovisko MS. Svoju činnosť rozvíjalo nielen v samotnom meste Rožňava, ale i v širokom okolí rozvíjalo kultúrne tradície. Hlavné zameranie bolo na deti a školstvo.
Nasledovali roky poctivej práce a v roku 2009 prišlo ďalšie jej ocenenie. Pri svojej aktivitách už častokrát potrebovali právnu subjektivitu a tak 1. júla 2009, po rokovaniach vo výbore MS i samosprávy, vznikol Dom Matice slovenskej. Na jeho slávnostnom otvorení 7. júla 2009 sa zišli predstavitelia mesta, kraja, Matice i množstvo matičiarov z gemerského regiónu.
 
Aj keď sa matičiari pozerajú dopredu, nezabúdajú sa chvíľami zastaviť a pripomenúť si prácu a pôsobenie známych národovcov z Gemera. „Rozprávkár Dobšinský sa narodil v Slavošovciach, Šafárik v Kobeliarove, predseda Matice slovenskej v rokoch 1945 – 1954 bol Jur Hronec z Vlachova. Kellner Hostinský z Gemerskej Polomy zachránil prvé výtlačky Slovenských národných novín. Z Gemerskej Polomy pochádza aj zakladateľ verejného zdravotníctva Madáč,“ vymenovala Halková.
 
Dôležité miesto v činnosti Domu MS má folklór. „V niektorých rodinách má už aj trojgeneračné zastúpenie. Starší odovzdávajú skúsenosti a vedomosti mladším a tak sa tradície zachovávajú,“ uviedla Halková.
 
Veľký význam majú aj rôzne recitačné či spevácke súťaže pre deti. Či už je to Šaliansky Maťko, dlhoročnú tradíciu má Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska či Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. „Okresné kolo tejto súťaže venovanej Dobšinskému organizujeme v Slavošovciach, aby si aj takto pripomenuli tohto rozprávkara, navštívili jeho pamätnú izbu,“ uviedla Halková. Týchto súťaží sa zúčastňuje množstvo detí. Nie všetci však môžu byť víťazmi. „Aj preto sme vymysleli inú formu ocenenia pre deti. Každé z nich, ktoré nám donesie päť účastníckych listov, dostane knihu. Za minulý rok a prvú polovicu tohto roku sme ich rozdali už 38 kusov,“ pochválila sa Halková.
 
Riaditeľka Domu MS v Rožňave bola v mladosti aktívnou športovkyňou. Venovala sa cyklistike. Aj keď sa jej už nevenuje, nadšenie pre šport v nej zostalo. Možno aj preto Dom MS podporuje nielen kultúru, ale aj šport. Aktuálne je to workoutová súťaž, ktorá sa pravidelne koná v septembri.
 
Záver osláv desiatich rokov trvania Domu Matice slovenskej v Rožňava patril odovzdaniu pamätných listov účinkujúcim, pri ktorom Z. Halkovej pomáhal J. Lach. Po piesni Kopala studienku, ktorú zaspievali všetci prítomní, sa oslavy skončili.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 7. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 10.07.2019 10:46 hod.