Investor stavby:   Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

Dodávateľ stavby:   Ing. Vladimír Maduda – PLY SPO

Celková hodnota zákazky:   16 155,49 €  s DPH

Lehota zahájenia stavby:   december 2011

Lehota ukončenia stavby:   január 2012

Zmluva od dielo č.:   Z-19-2011 zo dňa 25. 10. 2011 (naše číslo: 635/2011)

Dodatok k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 6. 12. 2011.

 

Stavba je ukončená. Je vystavaný distribučný plynovod s napojením sa na štátnu cestu II. triedy č. II/526 – Šafárikova ul. o dĺžke 163,0 m vrátane plynových prípojok a odberných plynových zariadení pre okolitých obyvateľov.

Podklady stavby sa odovzdali spoločnosti SPP-distribúcia a. s., s ktorou sa momentálne rieši uzavretie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia. Podklady stavby sa odovzdali spoločnosti SPP-distribúcia a. s., s ktorou sa uzavrela zmluva o nájme plynárenského zariadenia.

 


© Mesto Rožňava, 2012, Ing. Ladislav Farkaš Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.