V dobe konania pretekov na Dobšinskom kopci bude uzávierka štátnej cesty I/67 medzi Dobšinou a Dobšinským kopcom je úradne schválená po obidva dni t. j. 20. a 21.07.2019 v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod.
 
UZÁVIERKY - Snahou usporiadateľa bude v prípade priaznivého vývoja podujatia uvoľniť premávku na spomínanom úseku aj v skoršom termíne. Počas uzávierky budú pre vodičov, ktorí sa neplánujú zúčastniť pretekov, k dispozícii obchádzkové trasy - zobrazené na mape. Na hlavných prístupových komunikáciách v Gemerskej Polome, Štítniku, Pustom poli a na križovatke pri Hnilci (Knola) bude zabezpečený odklon dopravy usporiadateľskou službou v spolupráci s Políciou SR. Vodiči, ktorí budú odklonení na príslušnú obchádzkovú trasu, dostanú od usporiadateľa mapu, ktorá ich navedie na ich cieľové miesto. Vzhľadom na obmedzenú zaťažiteľnosť cesty medzi Gemerskou Polomou a Hnilcom, spôsobenou poškodeným cestným telesom, môžu túto trasu použiť iba vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Ostatné vozidlá musia využiť variantné riešenia.
 
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V DOBŠINEJ - Depo pretekárskych vozidiel bude na uliciach SNP, Nová a Námestie Tri ruže a bude riadne vyznačené zákazovými dopravnými značkami v čase od 19.07.2019 do 21.07.2019. Parkovanie súkromných vozidiel divákov počas celého podujatia bude realizované usporiadateľom na vyhradených parkoviskách. Polícia SR bude monitorovať najmä Zimnú a Železničnú ulicu tak, aby boli priechodné a tým bol umožnený vjazd a výjazd vozidiel Dobšinčanov. Vodiči, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie alebo pokyny usporiadateľov, ich vozidlá budú odtiahnuté do areálu Podniku služieb mesta Dobšiná.
 
PARKOVANIE POČAS PRETEKOV - Δ Pre prichádzajúcich návštevníkov budú pripravené záchytné parkoviská. Zo smeru od Rožňavy to bude parkovisko areálu EUROBUS a jeho okolie. Δ Zo smeru od Popradu a Spišskej Novej Vsi to budú parkoviska "pri Kríži", "Gugel" a Dobšinská Maša. Δ Preprava návštevníkov zo záchytných parkovísk EUROBUS, pri Kríži a Dobšinská Maša na miesto konania pretekov bude zabezpečená kyvadlovou dopravou. Kyvadlová preprava bude zabezpečená aj počas prestávok medzi jednotlivými jazdami označenými autobusmi EUROBUSU medzi námestím Tri Ruže a Dobšinským kopcom a naopak. Zastávky autobusu budú označené.
 
Informácie o pretekoch na Dobšinskom kopci nájdete na našej webovej stránke www.dobsinskykopec.com, ako aj na našom profile na FB.
 
Ľuboš Kašický
Tlačový tajomník DK 2019
 

AKTUALIZÁCIA: Na webovej stránke SAD Poprad vyšla nasledujúca informácia.

Upozorňujeme cestujúcich, že z dôvodu konania automobilových pretekov Dobšinský kopec 2019 v dňoch 20. 7. 2019 (sobota) a 21. 7. 2019 (nedeľa) budú spoje z Popradu do Rožňavy o 7.10 hod. a 14.20 hod. premávať len po zastávku Dobšiná, Dobšinský kopec!

V prípade priaznivého vývoja pretekov a skoršieho otvorenia cesty, popoludňajší spoj o 14.20 hod. pôjde až do Rožňavy. Ďakujeme za porozumenie!

 
 

© Mesto Rožňava, 18. 7. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 18.07.2019 09:16 hod.