Slovenský hydrometeorologický ústav


 
Hľadáme nového dobrovoľného pozorovateľa pre Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor Meteorologická služba, Košice.
 
Dovoľujeme si Vás osloviť v tejto záležitosti a poprosiť o pomoc  vzhľadom na skutočnosť, že v lokalite Rožňava pozorovateľa nemáme.
 
Keďže pozorovanie zrážok v Rožňave má dlhý, historický rad pozorovaných rokov, radi by sme lokalitu zachovali.
 
Predmetom práce dobrovoľných  pozorovateľov je pozorovanie atmosferických javov (meteorov), ku ktorým patria javy ako napr. dážď, sneženie, rosa, inovať.
Ostatné meteorologické javy, ktoré nezaraďujeme medzi zrážky sú dôležité pre posudkovú činnosť SHMÚ. Takými sú napr. snehová pokrývka, hmla, poľadovica, búrka, silný vietor, búrky.
 
Druhou činnosťou je meranie. Pozorovanie je vykonávané denne. Táto činnosť sa vykonáva na základe dohody o vykonaní práce uzavretej medzi zamestnávateľom a dobrovoľným pozorovateľom-zamestnancom na obdobie 1 roka, alebo nájomnej zmluvy. Za výkon práce je pozorovateľovi poskytnutá odmena v závislosti od druhu vykonávaných pozorovaní.(v prípade záujmu napíšem presnú sumu, za ktorú bude pozorovateľ platený).
 
V prípade, ak má pozorovateľ dôvody pre ukončenie dohody je možné od dohody do 15 dní odstúpiť.
 
 
 
 
 
Marianna Takáčová
Odbor Meteorologická služba Košice
Asistent pre meteorológiu a klimatológiu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Ďumbierska 26
041 17 Košice
Slovenská republika
T: +421-(0)55-7961 745
M: +421-905-494 761
E: marianna.takacova@shmu.sk
W: www.shmu.sk
 
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 2.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 11.02.2019 09:07 hod.