Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Detské dopravné ihrisko po úprave

Na fotografiách môžete vidieť finálnu podobu areálu DDI po celkovej úprave, brigádach a všetkých aktivitách projektu. DDI je pripravené na prvých návštevníkov. 

FOTO: Ing. Timea Bodnárová

 © Mesto Rožňava, 2013 Ing. Monika Gecelovská, Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava


Publikované: hod.
Publikované: hod.