Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prichystalo pre všetkých prázdninujúcich žiakov podujatie Jarné prázdniny v Baníckom múzeu, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. a 21.2.2019 o 15:00 v areáli Zážitkového centra Sentinel v Rožňave.

O podujatie mala záujem takmer päťdesiatka návštevníkov. Program pozostával z dvoch častí. Najprv si malí návštevníci s rodičmi mohli vychutnať komentovanú prehliadku Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, ktorá je aktuálne vynovená o autentické zvuky cicavcov a vtákov, ktoré sa v nej nachádzajú.

V druhej časti programu sa deti presunuli do prednáškovej miestnosti v Zážitkovom centre Sentinel, kde pre nich pracovníci Baníckeho múzea v Rožňave prichystali tvorivé dielne na tému „vtáčiky v zime“. Deti z múzea odchádzali s novými zážitkami a vlastnoručne zhotovenými ozdobnými krmítkami pre vtáčiky.

V Zážitkovom centre Sentinel ako aj v ostatných prevádzkach Baníckeho múzea v Rožňave je v tomto kalendárnom roku naplánovaných viacero zaujímavých podujatí a aktivít pre širokú verejnosť, o ktorých Vás budeme radi a včas informovať.

 

Róbert Šimko

 


Róbert Šimko, manažér kultúry
Oddelenie propagácie
+421 940 108 384
info@banmuz.sk
 
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava
www.banmuz.sk
 
 

 © Mesto Rožňava, 22. 2.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 22.02.2019 13:26 hod.