Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pre žiakov základných škôl a širokú verejnosť na jedinečné podujatie s názvom Deň Zeme, ktoré sa uskutočnilo v dňoch od 26. do 29. apríla v Zážitkovom centre Sentinel.

Malí návštevníci po prehliadke Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, absolvovali množstvo súťaží ako napríklad zábavná hra s tajomnou škatuľou plnej odpadov, vďaka ktorej sa deti rýchlo naučili ako separovať správne odpad. K úspešnému výsledku napomohla prednáška na túto tému, ktorú si vypočuli ešte pred samotnou súťažou. Okrem súťaží a prednášok ich čakali aj malé tvorivé dielne, kde si mohli vyrobiť domáce zvieratká z papiera pomocou techniky origami.

O úspechu tohto jedinečného podujatia s bohatým programom svedčí aj účasť takmer 200 návštevníkov, ktorí odchádzali nielen s úsmevom na perách, ale aj s novými a dôležitými vedomosťami o ochrane životného prostredia.

 

 

 

 

© Mesto Rožňava, 30. 4.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 30.04.2019 14:50 hod.