SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Jednota dôchodcov Slovenska, MO Rožňava

Denné centrum v Rožňave

 

Nežné a sladké od mlieka je prvé slovo človeka. Znamená jednoduchú výslovnosť, no dá to práce viac ako dosť, kým nešikovné detské ústa sladké slovo rozlúštia a začnú volať mama, mama - je to jedinečné, zázračné a prvé slovo, ktoré dieťa po narodení vysloví.

MAMA – je to nádherná, jedinečná bytosť s ochrannými krídlami anjela...

MAMA – pre nás deti znamená nekonečný vesmír lásky, nehy a  bezpečia.

Áno, Mama je vždy len jedna. Je to práve mama, ktorá sa po celý svoj život stará o svoje ratolesti, či je to prvý úsmev, prvý zúbok, prvý krôčik. Koľko bezsenných nocí strávi pri postieľke, keď jej dieťa malo horúčkou rozpálené líčka. Vždy stojí v ich blízkosti s teplom svojho láskavého srdca, láskavého slova. Len mama vie dať život, rozdávať horúcu materinskú lásku a liečiť pohladením. Od narodenia deťom vštepuje svojim deťom vlastnosti ako:  spoľahlivosť, zodpovednosť, úcta a učia ich slová ako ďakujem, prosím, prepáč...  Láska dieťaťa k matke je darom, ktorý človeka sprevádza od kolísky po celý život.

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Tento krásny sviatok sa oslavuje druhú májovú nedeľu, a pri tejto príležitosti bol primátor mesta Rožňava Michal Domik dňa 9. 5. 2022 pozdraviť a vzdať hold mamám, ale skôr starým mamám v Špecializovanom zariadení pre seniorov, kde na znak úcty a vďaky odovzdal kvitnúci stromček a darčekový kôš. Popoludní privítal maminy z Jednoty dôchodcov na Slovensku, MO Rožňava a Denného centra v spoločenskej sále mestského úradu. Tie potešil kvitnúcim muškátom a podmanivým príhovorom, v ktorom vyzdvihol dôležitosť ženy – mamy, ako neodmysliteľnú súčasť rodiny a nenahraditeľnú bytosť pre svoje deti. „V tieto dni nosíme ženám – matkám kvety. Potešilo by ma, keby sme s kvetmi darovali aj svoje srdcia plné lásky a úcty s kyticou nežných slov,  ako výraz hlbokej vďaky a porozumenia.  Dovoľte mi na záver úprimne vysloviť obyčajné ľudské slovo – ďakujem. Ďakujem vám  v mene života, v mene lásky a v mene úcty človeka k človeku“ povedal v príhovore primátor mesta.

Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvýkrát bol verejne slávený o rok neskôr. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúci sa druhú májovú nedeľu.  Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete a vychádza z rôznych tradícií. V tento deň dávajú deti svojím mamám dary, často vlastnoručne vyrobené. Podobné sviatky po celom svete existovali dávno v histórii, napríklad v starovekom Grécku sa oslavoval sviatok plodnosti a matiek, spojený s uctievaním pohanskej bohyne Rhey = Kybelé, matky bohov.

 

 


© Mesto Rožňava, 16. 5. 2022, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 16.05.2022 10:01 hod.