MAMA. Jednoduché slovíčko, ktoré vystihuje najmilovanejšiu bytosť na svete. Mama je tá, ktorá ako prvá s láskou objíme svoje dieťa po narodení, ochraňuje ho a bdie nad ním.  Za každých okolností stojí ako opora pri svojom dieťati, spoločne s ním prežíva chvíle šťastia, radosti ale aj smútku. Nie počtom detí sa stáva matka lepšou matkou, ale jediné tým, čo dobré  sa jej podarí celou svojou láskou, výchovou a starostlivosťou vštepiť do sŕdc svojim deťom. Nie povinnosťou ale, cťou je nám poďakovať sa našim mamám, maminám, babkám a starým mamám za ich láskavé srdce, slová pochopenia a „teplú náruč“ domova.

Dňa 13.5.2019 v spoločenskej sále MsÚ prijal primátor mesta Michal Domik rožňavské dôchodkyne pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Jednota dôchodcov Slovenska, Denné centrum – Klub dôchodcov a mesto Rožňava pre ne pripravili bohatý kultúrny program.  Účinkujúce deti im rozdali darčeky vyrobené v materských školách šikovnými rukami detí a ich učiteliek. Na záver na znak úcty a poďakovania primátor mesta odovzdal všetkým prítomným ženám kvietok.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 15. 5. 2019 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 15.05.2019 09:18 hod.