Medzinárodný deň detí sa každoročne oslavuje 1. júna a na Slovensku sa slávi od roku 1952. Je to deň v roku, na ktorý sa tešia všetky deti, pretože je to ich deň. Pri tejto príležitosti samospráva mesta Rožňava pripravila  podujatie, ktoré bolo venované najmladším občanom Rožňavy a širokého okolia. Cieľom bolo venovať im krásny zážitok, aby v tento deň trávili s rodičmi, aby si spolu užili krásne chvíle a spoločnú radosť.  V programe vystúpili deti Základnej umeleckej školy v Rožňave s modernými tancami. O zábavu sa postarali animátorky s maskotmi, deti mali možnosť si zaskákať a pošmýkať sa na nafukovacích atrakciách. Základná umelecká škola si pripravila tiež tvorivé dielne a Centrum voľného času zas športové disciplíny. Sladkou odmenou v tento deň bola cukrová vata.

 

 


© Mesto Rožňava, 3. 6. 2019 Bc. Lucia Kerekešová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 3.06.2019 13:20 hod.