Deň baníkov
10.9.2021

 

Baníctvo prinieslo Rožňave slávu, úspech a ekonomický rozvoj. Je neoddeliteľnou súčasťou našej histórie, čo je dôležité pripomínať si aj v súčasnosti oslavou Dňa baníkov, ktorý si pripomíname od  9. septembra 1949. Po zvuku  klopačky sa prítomným prihovoril primátor mesta Michal Domik, aby vyjadril úctu a poďakovanie za tvrdú, ťažkú, namáhavú, náročnú aj rizikovú prácu baníkov.

Na stáročia banskej činnosti nám zostali už len spomienky, ale aby aspoň tie neupadli do zabudnutia času, je dobré, že sú organizácie či ľudia, ktorí svojou zanietenosťou, obetavosťou a vedomosťami otvárajú cesty poznania rožňavskej minulosti a prehlbujú v nás vedomie hrdosti na vlastné tradície. K takýmto organizáciám patrí aj Banícke múzeum v Rožňave a Gemerský banícky spolok Bratstvo v Rožňave, ktorý bol iniciátorom tohto podujatia. 

Zvuk klopačky, ktorý sa v našich končinách v minulosti pravidelne ozýval, nám v súčasnosti už len pripomína banícku históriu nášho mesta.

Po vyčerpaní podpovrchových rudných žíl na prelome 12. a 13. storočia  začala dlhá a slávna história hlbinného dobývania rúd v Rožňave, ktorá vyvrcholila v roku 1950 rozsiahlou investičnou výstavbou banských úsekov, ktoré boli súčasťou závodu Železorudné bane Rožňava. Zabezpečila sa hĺbková otvárka a modernizácia pracovných postupov v revíre Rožňavské Bystré, Mier v Rakovnici, Rudnej, Rožňava Bani, v Nadabulej, Bani Mária, Čučme, Malom Vrchu a Drnave. Železnorudné bane Rožňava v tej dobe dávali istotu a obživu stovkám svojich zamestnancov. Avšak v roku 1990 bol uznesením vlády Československej republiky a následne v roku 1991 vládou Slovenskej republiky vyhlásený útlmový program pre odvetvie rudného baníctva. Na základe týchto rozhodnutí vládnych orgánov bola v júni 1993 ukončená ťažba železnej rudy a tak následne závod Rožňava Baňa ukončil svoju banícku činnosť.

Za krásneho a zvláštneho zvuku klopačky sa začala aj ukončila táto milá slávnosť so slovami pána primátora: „ Nech nám bude dlho znieť tento krásny zvuk a spolu s ním aj nezabudnuteľná spomienka na naše mesto so vzácnou a bohatou baníckou tradíciou“.

ZDAR  BOH !

 

 


© Mesto Rožňava, 14.  9. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 14.09.2021 12:39 hod.