Keďže športové súťaže sú obľúbené u mnohých žiakov, prečo si trocha nezasúťažiť a nezmerať si sily aj s kamarátmi z iných škôl? A tak po  päťročnej prestávke  sa dňa 25. 5. 2022 organizoval na Námestí baníkov siedmy ročník súťažného podujatia „Čo sa hýbe, to je živé“ pri príležitosti Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“.

Viesť a podporovať deti k zdravšiemu životnému štýlu je jednou z mét Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave ako aj mesta Rožňava, takže cieľom toho športového podujatia bolo nielen si „kamarátsky“ zmerať sily na  pripravených stanovištiach,  ale bolo aj snahou ukázať  hlavne nastupujúcej generácii dôležitosť pohybu, upevňovania fyzických síl a uvedomenie si jeho potreby hlavne z pohľadu zdravia ako aj ukázať, čo je to radosť zo športovania, prekonávania samého seba a Fair-play súťaženia. Nemalo by sa na to zabúdať a práve udalosť ako bola táto, je príležitosťou uvedomenia si týchto hodnôt.

Podujatie otvorili hlavný hygienik Slovenskej republiky  PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, Mgr. Jozef Varga, poverený zastupovaním regionálneho hygienika a Michal Domik, primátor mesta Rožňava.

Organizátori tohto športového dňa si plne uvedomujú nepriaznivý trend nárastu nadváhy, obezity a celkového nezdravého spôsobu života, nielen u dospelých, ale už aj u detí a preto ich hlavným cieľom bolo pripraviť finančne nenáročné pohybové činnosti, ktoré je možné vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek. Na pripravených 18 súťažných a 4 nesúťažných stanovištiach, si svoje sily zmeralo cca 400 žiakov z 20 tried. Vďaka sponzorom žiadna trieda neodišla bez ocenenia a takmer všetky ceny boli koncipované tak, aby mali súvislosť s vykonávaním pohybovej aktivity.

Organizátormi podujatia boli: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava, Centrum voľného času v Rožňave, Slovenský červený kríž – ÚZS Rožňava, Saleziáni don Bosca v Rožňave, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Rožňava, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rožňava, Mestská polícia v Rožňave a Centrum predagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave.

 

 


© Mesto Rožňava, 1. 6. 2022, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.06.2022 15:24 hod.