Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    
 

Citizen

Nebytový priestor

BYTEX RV, s.r.o. so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na príslušnom úrade v Rožňave žiadosť o zmenu v užívaní časti stavby „Spoločný priestor - práčovňa“, ktorý je umiestnený na prízemí bytového domu súp. č. 495, ktorý je umiestnený na pozemku C-KN parc. č. 1894/2 v k. ú. Rožňava a je súčasťou vchodu č. 37, na ulici Šafárikovej. Spôsob nového využívania bude nebytový priestor. Dňom podania žiadosti bolo konanie o zmene v užívaní časti stavby začaté ...

Pokračovať v článku →

The following departments have representatives in the Office of First Contact (ground floor - left):

1. Civil Registry - permanent office, Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Office Filing Desk - permanent office, Mgr. Ingrid Čiefová, tel.: 058 / 7773282, Jana Auxtová, tel: 058 / 7773234
3. Cash Desk - permanent office, Bc. Katarína Balázsová, tel.: 058 / 7773293
4. Taxes and Fees - permanent office, Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Construction, Land Use Plan, Environment, Combined Municipal Office - permanent office, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227

 

Business hours

Monday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Tuesday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Wednesday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Thursday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Friday 8:00 AM - 11:30 AM