Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    
 

Citizen

Zvýšenie zamestnanosti a zametnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

Mesto Rožňava sa v septembri 2018 zapojilo do výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky (ďalej len „MV SR“) ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „ OP ĽZ“), kód výzvy OPLZ-PO5-2018-1, prioritná os 5, špecifický cieľ 5.1.2, so zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK ...

Pokračovať v článku →

The following departments have representatives in the Office of First Contact (ground floor - left):

1. Civil Registry - permanent office, Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Office Filing Desk - permanent office, Mgr. Ingrid Čiefová, tel.: 058 / 7773282, Jana Auxtová, tel: 058 / 7773234
3. Cash Desk - permanent office, Bc. Katarína Balázsová, tel.: 058 / 7773293
4. Taxes and Fees - permanent office, Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Construction, Land Use Plan, Environment, Combined Municipal Office - permanent office, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227

 

Business hours

Monday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Tuesday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Wednesday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Thursday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Friday 8:00 AM - 11:30 AM