V súčasnom jarnom období často sa opakujúcich prívalových dažďov vykonávajú aktivační pracovníci menších obecných služieb aj preventívne protipovodňové  opatrenia čistením záchytných rigolov v rizikových častiach mesta, kde v minulosti vznikali nemalé škody na majetku občanov i Mesta Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 26. 5. 2021, Mgr. Martin Mikolaj -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 26.05.2021 14:21 hod.