Záverečná správa

Činnosť Tanečného klubu  Sambed za rok 2020

/ 1.000,-€ /

 

Dotáciu od mesta 1.000,-€ sme prijali  26.11.2020 na účet TK.  Suma bola určená na činnosť kolektívu. Nakoľko začiatkom roka sme avizovali, že reprezentantom by sme radi zabezpečili oblečenie pre páry reprezentujúce mesto a materský  klub a šaty na kolektívne choreografie , tak sme využili možnosť a tak urobili v mesiaci december.

I napriek tomu, že celý rok 2020 bol poznačený  pandémiou, podarilo sa nám absolvovať niekoľko súťaží a aj letné tanečné sústredenia.

Tréningy mimo 1.Q 2020 sa nám podarilo zorganizovať v júny 5+1. Po uvoľnení v lete život v klube prebiehal v normálnom režime až do septembra. Od októbra až do polovice decembra tréningy znovu prebiehali v režime 5+1.

V priebehu roka sme sa zúčastnili na nasledovných súťažiach a podujatiach:

  1. Majstrovstvá Slovenskej republiky v desiatich tancoch za rok 2020 – 25.januára 2020 vo vek. kat. Senior I - 3. miesto vo finále – Marcel Üvegeš a Henrieta Üvegeš - na základe výsledkov na MSR tento seniorský tanečný pár bol zaradený do štátnej reprezentácie SR.
  2. Pohár primátora Žiar nad Hronom 2020 – 07.marca 2020 -Mikula Daniel - Bernáthová Karina a Tóth Szilárd - Vrábeľová Lucia
  3. Letné tanečné sústredenie pre juniorské tanečné páry – 13. -17.júla 2020
  4. Žilina Dance Cup 2020  - 27.júna 2020 - Schulcz Gergö István - Korsinszká Laura a Šľachtič Emil - Šimko Ester
  5. Zvolenský tanečný parket 2020 -25.júla 2020 - Farkaš Norbert - Vrábeľová Lucia
  6. Letné tanečné sústredenie pre dospelých – 03. -07.augusta 2020
  7. Majstrovstvá SR 2020 v latinskoamerických tancoch - 12.09.2020 -Sólyom Daniel - Bérešová Michaela

 

Príloha : Fotografie z uvedených podujatí.

 

Vypracoval :   

Július Schvarcz – tréner a umelecký vedúci TK Sambed

 

pdf icon Činnosť Tanečného klubu  Sambed za rok 2020
(PDF, 887 kB)

 


© Mesto Rožňava, 18. 2. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 18.02.2021 12:36 hod.