Občianske združenie Rožňavskí permoníci vzniklo v roku 2006. Bolo založené kvôli zvyšujúcim sa požiadavkám Detského folklórneho súboru Haviarik, ktorý začal svoju činnosť v roku 1999. To znamená, že už tretie desaťročie sa venuje práci s rožňavskými deťmi a vštepuje im lásku k ľudovým tradíciám, spevu a tancu. V súbore bolo v tomto roku evidovaných cca  50 detí a mladých ľudí z Rožňavy a okolia. Má dve vekové kategórie, v tej mladšej kategórii sa učia základom folklórneho tanca a spevu deti od troch do šesť rokov. V tejto kategórii je evidovaných 20 detí z Rožňavy a blízkeho okolia. V staršej skupine detí základných škôl je evidovaných asi 30 detí. Okrem dvoch tanečných skupín ma detský súbor aj samostatne pracujúcu spevácku zložku v ktorej spieva 10 detí.  

Ďalším folklórnym súborom, ktorého činnosť zastrešuje občianske združenie je Folklórny súbor Dubina, ktorý je na slovenskej folklórnej scéne viac ako 10 rokov. Tancujú a spievajú v ňom odrastení tanečníci  detského folklórneho súboru, študenti stredných škôl z Rožňavy a v súčasnosti aj dospelí priaznivci folklóru. Súbor má okrem tanečnej zložky aj mužskú a ženskú spevácku skupinu. V rámci speváckych skupín účinkuje aj unikátna skupina piatich fujaristov a dievčenské spevácke zoskupenie Zavíjanka.  K súboru patrí aj tanečná prípravka, ktorá má cca 10 členov dorastu.  Počet členov FS Dubina sa zastabilizoval na čísle 50, takže momentálne obe folklórne telesá majú cca 100 členov.

Rok 2021 rovnako ako rok predchádzajúci sa celý niesol v znamení pandémie Covid 19. S detským súborom sme stále čakali na uvoľnenie opatrení, ale vzhľadom na nemožnosť využívať telocvičňu školy v ktorej bežne nacvičujeme, sme tohto roku vôbec netancovali. Čiastočne sa darila činnosť s detskou speváckou skupinou, s ktorou sme nacvičovali hlavne v príprave na vystúpenie na GFF Rejdová 2021 či už v nácvikových priestoroch v Dome Matice slovenskej, alebo na jednodňovom sústredení v priestoroch zariadenia pre seniorov v Čučme. Pre nás to znamená toľko, že akonáhle sa situácia stabilizuje a budeme sa môcť s deťmi stretnúť začíname skoro od nuly, lebo prakticky dvojročnou pauzou v nácvikoch sme sa v tanečných a speváckych schopnostiach našich detí vrátili o niekoľko rokov dozadu.

Trochu iná o málo lepšia situácia bola v súbore Dubina. Začiatok roka bol síce bez nácvikov, ale uvoľnenie opatrení cez leto nám dovolilo realizovať niekoľko nácvikov v exteriéroch a zorganizovali sme aj jednodňové sústredenie na radnici mesta ako prípravu na GFF Rejdová 2021. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých nácvikov v Rejdovej spolu s miestnou Folklórnou skupinou Hôra. 

Každoročne sme boli účastníkmi  Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej,  Zimných slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu - Rok na Gemeri, ktoré organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a mesto Rožňava, Rožňavského kultúrneho leta, Stavania mája v Rožňave a mnohých iných akcií v Rožňave a okolí. V roku 2021 sa z plánovaných podujatí uskutočnil len GFF Rejdová 2021 kde účinkovali zástupcovia oboch súborov. Malí speváci sa zúčastnili aj na prehliadke Detských folklórnych súborov, ktoré organizovalo mesto Rožňava. Príprava na Rok na Gemeri bola zbytočná, nakoľko sobotné vystúpenie bolo týždeň pred termínom zrušené. Dievčenskej speváckej skupine Zavíjanka, sa podarilo niekoľko vystúpení na svadbách. Naďalej pokračovala veľmi aktívna spolupráca s Ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, čo bolo využité aj na vystúpení súboru v Jelšave. Sólisti súboru sa zúčastnili podujatia v rámci Mesiaca úcty k starším v Revúcej.

Celá táto činnosť občianskeho združenia samozrejme nie je možná bez zabezpečenia potrebného objemu financií na svoju činnosť. V maximálnej možnej miere je to záľuba bez vidiny finančného prospechu, ale keďže bez financií to nejde, veď len jeden kompletný kroj stojí 600 -700 €, tak občianske združenie každoročne bojuje s týmto problémom. Aj príjem z 2 % bol kvôli opatreniam oproti plánu asi tretinový. Napriek tomu že náklady na činnosť boli v tomto roku znížené, stále bolo treba uhrádzať nájom priestorov, ktoré súbor využíva ako krojáreň a sklad techniky, platiť webovú stránku, vedenie účtovníctva a iné fixné náklady.

Naša žiadosť o dotáciu cez dotačný systém mesta Rožňava bola úspešná a vďaka tejto dotácii vo výške 5.160 € sa nám podarilo doplniť pre tanečníkov súboru chýbajúce krojové vybavenie, zakúpiť akordeón a hlavne vzhľadom na to, že činnosť a školenia a semináre sa presunuli a presúvajú do online priestoru, zakúpili sme notebook a nahrávací softvér. Financovali sa aj prenájmy priestorov na sústredenia a náklady na občerstvenie.

S optimizmom sa už pozeráme na ten prichádzajúci rok 2022, aby sme už konečne celé nové vybavenie mohli využiť pre radosť členov súboru, ale hlavne divákov, ktorí nám už veľmi chýbajú.

 

 

Vypracoval:  Ing. Ivan Nemčok – podpredseda OZ

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 1. 2022 Ing. Ivan Nemčok, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.01.2022 14:10 hod.