Občianske združenie Rožňavskí permoníci vzniklo v roku 2006. Bolo založené kvôli zvyšujúcim sa požiadavkám Detského folklórneho súboru Haviarik, ktorý začal svoju činnosť v roku 1999. To znamená, že už tretie desaťročie sa venuje práci s rožňavskými deťmi a vštepuje im lásku k ľudovým tradíciám, spevu a tancu. V súbore bolo v tomto roku evidovaných cca  70 detí a mladých ľudí z Rožňavy a okolia. Má dve vekové kategórie, v tej mladšej kategórii sa učia základom folklórneho tanca a spevu deti od troch do šesť rokov. V tejto kategórii je evidovaných 20 detí z Rožňavy a blízkeho okolia. V staršej skupine detí základných škôl je evidovaných asi 45 detí. Okrem dvoch tanečných skupín ma detský súbor aj samostatne pracujúcu spevácku zložku v ktorej spieva 14 detí.  

Ďalším folklórnym súborom, ktorého činnosť zastrešuje občianske združenie je Folklórny súbor Dubina, ktorý je na slovenskej folklórnej scéne viac ako 10 rokov. Tancujú a spievajú v ňom odrastení tanečníci  detského folklórneho súboru, študenti stredných škôl z Rožňavy a v súčasnosti aj dospelí priaznivci folklóru. Súbor má okrem tanečnej zložky aj mužskú a ženskú spevácku skupinu. V rámci speváckych skupín účinkuje aj unikátna skupina piatich fujaristov a dievčenské spevácke zoskupenie Zavíjanka.  K súboru patrí aj tanečná prípravka, ktorá má cca 10 členov dorastu.  Počet členov FS Dubina sa zastabilizoval na čísle 60, takže momentálne obe folklórne telesá majú cca 130 členov.

Rok 2020 sa niesol celý v znamení pandémie Covid 19. S detským súborom sa na začiatku roka uskutočnilo niekoľko úvodných nácvikov, ale od marca až do konca roka sme sa už do telocvične nedostali, pretože práve s letným uvoľnením opatrení nám do toho prišli prázdniny a detský súbor cez prázdniny nepracuje. Pre nás to znamená toľko, že akonáhle sa situácia stabilizuje a budeme sa môcť s deťmi stretnúť začíname skoro od nuly, lebo ročnou pauzou v nácvikoch sme sa v tanečných a speváckych schopnostiach našich detí vrátili o niekoľko rokov dozadu.

Trochu iná o málo lepšia situácia bola v súbore Dubina. Po začiatku roka keď sme sa s plnou silou pustili do nácviku novej choreografie s plánmi na dve celosúborové sústredenia, prišlo zastavenie činnosti zo známych príčin. Uvoľnenie opatrení cez leto nám dovolilo realizovať nácviky v exteriéroch. Na tieto nácviky sme využívali hlavne vhodné vonkajšie javisko v obci Nižná Slaná. Obyvatelia obce si rýchlo zvykli, že im spríjemňujeme letné piatkové odpoludnia.  Aspoň týmto spôsobom sme udržovali tanečnú prax členov súboru.   

V roku 2020 sa neuskutočnili žiadne plánované podujatia na ktorých pravidelne vystupujeme.   Každoročne sme boli účastníkmi  Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej,  Zimných slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu - Rok na Gemeri, ktoré organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a mesto Rožňava, Rožňavského kultúrneho leta, Stavania mája v Rožňave a mnohých iných akcií v Rožňave a okolí. Toto leto nám dovolilo len trochu sa nadýchnuť. Rožňavského kultúrneho leta sa zúčastnila mužská spevácka skupina súboru. Okrem toho sme vystupovali v Nižnej Slanej na oslavách Dní obce a na Vatre organizovanej Maticou slovenskou.

Napriek všetkému zlu sa koncom roka podarilo presadiť vo folklórnej hitparáde Kapura našej dievčenskej speváckej skupine Zavíjanka, ktorá okrem tohto natáčania absolvovala aj niekoľko vystúpení na svadbách. Naďalej pokračovala veľmi aktívna spolupráca s Ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

Celá táto činnosť občianskeho združenia samozrejme nie je možná bez zabezpečenia potrebného objemu financií na svoju činnosť. V maximálnej možnej miere je to záľuba bez vidiny finančného prospechu, ale keďže bez financií to nejde, veď len jeden kompletný kroj stojí 600 -700 €, tak občianske združenie každoročne bojuje s týmto problémom. Aj príjem z 2 % bol kvôli opatreniam oproti plánu asi tretinový. Napriek tomu že náklady na činnosť boli v tomto roku znížené, stále bolo treba uhrádzať nájom priestorov, ktoré súbor využíva ako krojáreň a sklad techniky.

Naša žiadosť o dotáciu cez dotačný systém mesta Rožňava bola úspešná a vďaka tejto dotácii vo výške 2.000 € sa nám konečne podarilo zabezpečiť pre tanečníkov súboru chýbajúce krojové vybavenie.

Aj keď rok 2020 bol z pohľadu našej činnosti veľmi chudobný s optimistom sa už pozeráme na ten prichádzajúci rok 2021.

 

 

 

Vypracoval:  Ing. Ivan Nemčok – podpredseda OZ

 

 


© Mesto Rožňava, 23. 12.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 23.12.2020 11:12 hod.