Záverečná správa zverejnená na základe Dohody o poskytnutí dotácie č. 326/2018

Činnosť Občianskeho združenia Rožňavskí permoníci v roku 2018

 

Občianske združenie Rožňavskí permoníci vzniklo v roku 2006. Bolo založené kvôli zvyšujúcim sa požiadavkám Detského folklórneho súboru Haviarik, ktorý začal svoju činnosť v roku 1999. To znamená, že v roku 2019  oslavuje okrúhle 20. výročie svojho založenia. V súbore v súčasnej dobe pracuje cca 70 detí a mladých ľudí z Rožňavy a okolia. Má dve vekové kategórie, v tej mladšej kategórii sa učia základom folklórneho tanca a spevu deti od troch do šesť rokov. V tejto kategórii je evidovaných 25 detí z Rožňavy a blízkeho okolia. V staršej skupine detí základných škôl v súčasnosti pracuje asi 45 detí. Okrem dvoch tanečných skupín ma detský súbor aj samostatne pracujúcu spevácku zložku so samostatnými nácvikmi v ktorej spieva 12 detí.  

Ďalším folklórnym súborom, ktorého činnosť zastrešuje občianske združenie je Folklórny súbor Dubina, ktorý je na slovenskej folklórnej scéne 10 rokov. Tancujú a spievajú v ňom odrastení tanečníci  detského folklórneho súboru, študenti stredných škôl z Rožňavy a v súčasnosti aj dospelí priaznivci folklóru. Súbor okrem tanečnej zložky, ktorá má aj mužskú a ženskú spevácku skupinu. V rámci speváckych skupín účinkuje aj unikátna skupina piatich fujaristov. Počet členov FS Dubina sa zastabilizoval na čísle 50, takže momentálne obe folklórne telesá majú cca 120 aktívnych členov.

Na speváckych a tanečných  nácvikoch členovia strávia 6 hodín týždenne a občianske združenie pravidelne zabezpečuje vystúpenia týchto folklórnych súborov doma aj v zahraničí. V roku 2018 to bolo 25 celosúborových vystúpení či už DFS Haviarik alebo FS Dubina, 20 samostatných vystúpení speváckych skupín a 32 vystúpení sólistov súboru.  Každoročne sú účastníkmi  Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej,  Zimných slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu - Rok na Gemeri, ktoré organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Rožňavského kultúrneho leta, Stavania mája v Rožňave a mnohých iných akcií v Rožňave a okolí. FS Dubina vystupoval na medzinárodnej konferencii v Senci a detskí sólisti súboru sa zúčastnili programu v rámci akcie Kovačická detská svadba v Kovačici v Srbsku.

Celá táto činnosť občianskeho združenia samozrejme nie je možná bez zabezpečenia potrebného objemu financií na svoju činnosť. V maximálnej možnej miere je to záľuba bez vidiny finančného prospechu, ale keďže bez financií to nejde, veď len jeden kompletný kroj stojí 600 -700 €, občianske združenie každoročne bojuje s týmto problémom. Okrem zabezpečenia krojového vybavenia, hudobných nástrojov, technického zabezpečenia, financie sú potrebné na prenájmy priestorov lebo občianske združenie nedisponuje vlastnými priestormi.

Aj vďaka poskytnutej dotácii od mesta Rožňava v objeme 2.300 € sa tento finančný tlak podarilo v tomto roku ustáť a Občianske združenie Rožňavskí permoníci si upevnilo svoje postavenie v kultúrnom živote okresu Rožňava.

 

Vypracoval:  Ing. Ivan Nemčok – podpredseda OZ

 

 

 


© Mesto Rožňava, 18. 1. 2019 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 18.01.2019 10:25 hod.