Cineama 2020 - regionálne kolo filmárskej súťaže
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vyhlasuje regionálne kolo celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2020 pre okres Rožňava. Súťaž vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a poskytuje možnosť prezentácie a konfrontácie v oblasti vizuálneho umenia.

Zapojiť sa môže každý autor filmového diela v zmysle propozícií uverejnených na stránke vyhlasovateľa - Národného osvetového centra (NOC), bez vekového, či tematického obmedzenia. Vítané sú všetky žánre od minútového, animovaného filmu, videoklipu, až po hraný, dokumentárny film, či reportáž. Všetky v limite do 20 minút. Registrovať sa do súťaže je potrebné do 23. 3. 2020 elektronicky na webe NOC: nocka/súťaže/Cineama/chcem sa prihlásiť.

„Organizáciou súťaže vytvárame priestor na vyhľadávanie talentovaných tvorcov a rozvoj ich nadania a technickej zdatnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby," uviedla za GOS Anežka Kleinová a dodala: „O tom že sa nám v tejto oblasti darí, svedčia každoročné ocenenia Rožňavčanov na celoslovenskej úrovni súťaže."
 
 
Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 3.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 11.03.2020 09:44 hod.