v roku 1997 

Ing. Jozef   Zlocha                

ThDr. Gejza Erdélyi

Gábor Magda                                               

Gordon Hickman

 

v roku 1998

mons. Eduard Kojnok                                  

Sunyovszki Silvia                                                     

 

v roku 1999 

Jozsef Baška  

 

v roku 2000  

čestné občianstvo nebolo udelené

 

v roku 2001      

PhMr. Štefan Roda

 

v roku 2002                                      

Jozef  Byrthus

 

v roku 2003                                      

Karsai Károly            

 

v roku 2004

čestné občianstvo nebolo udelené

 

v roku 2005

čestné občianstvo nebolo udelené

 

v roku 2006

Dr. Ing. Bogdan Ficek

Prof. RNDr. László Miklós DrSc.

Yákob Meiri

 

v roku 2007

MUDr. Alexander Leopold Strausz

 

v roku 2008

čestné občianstvo nebolo udelené

 

v roku 2009

Nikol J. McCloud

Ing. Vít Slováček

 

v roku 2010

Dr. Helmut Wesselý

Rónavölgyi Endréné

 

v roku 2011

MUDr. Jozef Vitkovský

 

v rokoch 2012 – 2014

čestné občianstvo nebolo udelené

 

v roku 2015

Koncz Ferenc
Lackovics Károly

 

v roku 2017

Tibor Fabó - za úspešnú umeleckú činnosť v oblasti divadelného umenia a vynikajúcu reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí

sikeres művészi tevékenységéért a színházművészet terén és Rozsnyó város kiváló képviseletéért itthon és külföldön

 

v roku 2018

Kálmán Tichy, in memoriam – pri príležitosti 130. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia, ako spoluzakladateľovi mestského múzea v Rožňave a za dlhoročnú verejno – prospešnú činnosť v oblasti kultúry a vzdelávania v prospech mesta  Rožňava.
 
MVDr. Ladislav Husár – pri príležitosti životného jubilea a za celoživotný prínos v oblasti veterinárstva, za literárnu činnosť a celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva.
 
Mgr. Natálii Šubrtovej - navádzačka Mgr. Henriety Farkašovej za mimoriadne úspechy na paralympiáde v Pjongčangu 2018
ocenenie si prevezme v zmysle Štatútu mesta Rožňava dňa3.2.2019 na slávnostnom zasadnutí MZ pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava

 

 v roku 2020

Ján Kadár in memoriam – významnému slovenskému filmovému režisérovi a scenáristovi za mimoriadne úspechy v oblasti kinematografie

Mgr. Art. Erik Šille – úspešnému slovenskému maliarovi strednej generácie za mimoriadne úspechy v oblasti výtvarného umenia a šírenia dobrého mena mesta Rožňava doma i v zahraničí

 

 v roku 2021

Doc. Mgr. Norbert Werner, PhD. za mimoriadne významné úspechy v oblasti astronómie a astrofyziky a za šírenie dobrého mena mesta Rožňava a Slovenska v zahraničí

 

v roku 2022

Dr. Pósch József, In memoriam pri príležitosti stého výročia zvolenia do funkcie primátora mesta Rožňava a za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta.

 


© Mesto Rožňava, 2022 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: hod.