V utorok 13.11.2018 múzejníci z Baníckeho múzea v Rožňave privítali záujemcov na podujatí Československý deň v rámci série podujatí Košického samosprávneho kraja, Osmičkovej jesene.

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave najprv odzneli prednášky. V prvej sa Pavol Lackanič zaoberal problematikou najvýznamnejších priemyselných podnikov na Gemeri v období 1. ČSR a taktiež nezabudol poukázať ani na celkovú hospodársku situáciu v novovzniknutom štáte. Následne Pavol Horváth sa venoval téme vytvárania, úloh Československej armády v tomto medzivojnovom období ako aj jej stretmi s Maďarskou červenou armádou v máji a júni 1919. V rámci prednášky spomenul aj postoje obyvateľov Rožňavy a okolitých obcí na zmenu štátnych hraníc a prítomnosť samotnej armády na tomto území. Okrem množstva pútavých informácií boli prednášky obohatené o autentické dobové fotografie. Po ukončení prednášok podujatie pokračovalo komentovanou prehliadkou výstavy Gemer v období 1. ČSR, počas ktorej sa prítomní dozvedeli o ďalších špecifikách a výnimočnosti Prvej československej republiky a jej odraze v regióne Gemer. Atmosféru od začiatku podujatia spríjemňovali továrnici s manželkami v neprehliadnuteľnom dobovom oblečení, ktorí prítomným zároveň naživo priblížili módu 20. rokov minulého storočia.

Aj po tomto podujatí je výstava stále k dispozícii širokej verejnosti až do 31. januára 2019. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

  

           

Erika Hermélyi Gecelovská

 

 
Kontakt: Erika Hermélyi Gecelovská, Manažér kultúry
Oddelenie propagácie
erika.hermelyi.gecelovska@gmail.com
0940 108 384
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava
www.banmuz.sk
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 11.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 16.11.2018 09:26 hod.