• v roku 1995

Ing. Štefan  Batta

Július  Petrinec – in memoriam

Zoltán Krausz – in memoriam

 

 • v roku 1996

PhDr. Ján Kováč

MUDr. Katarína  Kopecká

Štefan Drenko

 

 • v roku 1997

MUDr. Anna Vidóová

Ladislav Hajdu

Tanečná skupina Sambed

 

 • v roku 1998

Ing. Arpád Abonyi

Obchodná akadémia – kolektív zamestnancov

 

 • v roku 1999

Slovenská speleologická spoločnosť, oblastná skupina Rožňava

Ladislav Németh – in memoriam

 

 • v roku 2000

Mgr. Ružena Mulinková

Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským

Vojtech Streicher – in memoriam

Ladislav Kováč – in memoriam

 

 • v roku 2001

Ildikó Csunyocsková

Folklórny súbor Haviar

Stredná zdravotnícka škola v Rožňave

 

 • v roku 2002

kolektív autorov publikácie Kras

Špeciálna základná škola internátna

Gizella Strauszová

 

 • v roku 2003                          

Štefan  Macko

Domov sociálnych služieb Amália Rožňava

 

 • v roku 2004

MUDr. Vojtech  Farkaš  – in memoriam

 

 • v roku 2005

Mestské divadlo Actores

Ružena Kostelníková

MUDr. Jozef Celušňák

 

 • v roku 2006

MUDr. Vladislav  Laciak   a Ing. Ivana Fafráková

RNDr. Ondrej Rozložník

Hudobná skupina SEXIT

 

 • v roku 2007

Ing. Juraj Bodnár

Gabriel Tököly  in memoriam

Folklórny súbor Búzavirág

 

 • v roku 2008

Gymnázium P.J.Šafárika

 

 • v roku 2009

Juraj Pástor

Štefan Gerža

Jozef Varga

 

 • v roku 2010

Gabriela Fórisová

Ing. Arpád Kavečanky st.

Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava

 

 • v roku 2011

PhDr. Kliment Mitura

Miroslav Hujdič

 

 • v roku 2012

Banícke múzeum v Rožňave

Základná škola na Zlatej ulici v Rožňave

Ing. Ondrej Bolaček

 

 • v roku 2013

PaedDr. Viktor Baláž

Seleziáni don Bosca na Slovensku

 

 • v roku 2014

           Mgr. Henrieta Farkašová

 

 • v roku 2015

Mgr. Norbert Werner, PhD.
Filip Lőrinc 
MUDr. Eidi Hakimi 

 

 • v roku 2016

Eva Pállová, dipl. s. – za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva – na úseku pneumológie a ftizeológie
MUDr. Karol Kerpán, in memoriam  - za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva vo funkcii primára gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia rožňavskej nemocnice
Helena Šujanská – za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti samosprávy

 

 • v roku 2017
          MUDr. Klára Tománková – za dlhoročnú obetavú a profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za kvalifikačné schopnosti a odbornosť na úseku    detského lekárstva
          Štefan Fábián -  za dlhoročnú prácu v oblasti fotografickej tvorby a za vynikajúcu reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí
 
 • v roku 2018

          plk. Ing. Ján Egri, in memoriam – za dlhoročnú obetavú a profesionálnu prácu vo verejno-prospešnej činnosti pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

 

 • v roku 2019

       Ing. Martin Markušovský - za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti športu a za aktívnu propagáciu nášho mesta a okolia prostredníctvom organizovania významných turistických podujatí

      Mestské divadlo ACTORES Rožňava - za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti divadelného umenia doma i v zahraničí

 

 • v roku 2020

       Mgr. Zuzana Klincková in memoriam

       Mgr. Katarína Kohutiarová in memoriam

       Mgr. Zdenka Majeríková in memoriam

       za dlhoročnú a obetavú verejnoprospešnú prácu pri záchrane opustených a týraných zvierat

       Gabriel Bogdán in memoriam - za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a úspešnú prezentáciu mesta doma i v zahraničí

       Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave – za verejnoprospešnú činnosť v prospech občanov mesta Rožňava

 

 • v roku 2021

       Diecézna charita Rožňava za dlhoročnú obetavú verejnoprospešnú činnosť pre občanov mesta Rožňava

       TJ Elán Rožňava za dlhoročnú prácu v oblasti športu a pri príležitosti 50. výročia svojho založenia

 

 

 • v roku 2022

      Mgr. Róbert Kobezda, DIS za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry, za vysoko profesionálne herecké výkony a     reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.

       Mgr. Jana Kušnierová za mimoriadne úspechy v oblasti výtvarného umenia a šírenia dobrého mena mesta Rožňava doma i v zahraničí.

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave za vysoko profesionálny prístup a obetavú verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov Rožňavy a okresu počas pandémie COVID-19.

   


© Mesto Rožňava, 2022 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.