Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Bývanie - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ
1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 
(PDF, 299 kB)
(DOCX, 29 kB)
(ODT, 27 kB)
 
2. ŽIADOSŤ o pridelenie nájomného bytu_DRUŽBA_NADABULA
 
(PDF, 608 kB)
(DOCX, 43 kB)
(ODT, 44 kB)
 
3. Potvrdenie o prijme
 
(PDF, 99 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)
 
4. Potvrdenie o zdravotnom postihnutí
 
(PDF, 85 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)
 
5. Potvrdenie o nedoplatkoch na KO a daniach
 
(PDF, 93 kB)
(DOCX, 18 kB)
(ODT, 12 kB)
 
6. Potvrdenie o nedoplatkoch na nájomnom
 
(PDF, 71 kB)
(DOCX, 16 kB)
(ODT, 10 kB)
 
7. Príjmové podmienky_byty Družba a Nadabula
 
(PDF, 254 kB)
 
 
 
 
 
8. Výška nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a výpočet výšky finančnej zábezpeky
 
(PDF, 501 kB)
 
 
 
 
)
 
9. Aktualizácia žiadosti po 12 mesiacoch
 
(PDF, 61 kB)
(DOCX, 12 kB)
(ODT, 6 kB)
 
10. Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti
 
(PDF, 65 kB)
(DOCX, 12 kB)
(ODT, 6 kB)
 
11. ŽIADOSŤ o pridelenie malometrážneho bytu
 
(PDF, 458 kB)
(DOCX, 87 kB)
(ODT, 28 kB)
 
12. Príjmové podmienky
 
(PDF, 455 kB)
 
 
 
 
 
13. ŽIADOSŤ o pridelenie bytu s nižším štandardom
 
(PDF, 455 kB)
(DOCX, 74 kB)
(ODT, 23 kB)
 
14. Potvrdenie o aktivačných prácach
 
(PDF, 45 kB)
(DOCX, 12 kB)
(ODT, 5 kB)
 
15. Potvrdenie o návšteve školy
 
(PDF, 59 kB)
(DOCX, 12 kB)
(ODT, 6 kB)
 
16. ŽIADOSŤ o pridelenie bytu ŠAFÁRIKOVA 101
 
(PDF, 206 kB)
(DOCX, 27 kB)
(ODT, 24 kB)
 
17. ŽIADOSŤ o schválenie dohody o výmene bytov
 
(PDF, 176 kB)
(DOCX, 24 kB)
(ODT, 19 kB)
 
18. Nájomná zmluva Družba, Nadabula – VZOR
 
(PDF, 39 kB)
 
 
 
 
 
19. Dispozičné riešenie bytov DRUŽBA, Nadabula
 
 
 
 
 
 
Aktuálny PORADOVNÍK žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
nájdete v sekcii OBČAN - 'ÚRADNÁ TABUĽA', resp. TU:   PORADOVNÍK
 

© Mesto Rožňava, 2019, Mgr. Ľudmila Černická Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave