Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Bývanie - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ
1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 
(PDF, 1,3 MB)
(DOCX, 48 kB)
(ODT, 24 kB)
 
2. ŽIADOSŤ o pridelenie nájomného bytu_DRUŽBA_NADABULA
 
(PDF, 919 kB)
(DOCX, 37 kB)
(ODT, 34 kB)
 
3. Potvrdenie o prijme
 
(PDF, 293 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)
 
4. Potvrdenie o zdravotnom postihnutí
 
(PDF, 281 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)
 
5. Potvrdenie o nedoplatkoch na KO a daniach
 
(PDF, 93 kB)
(DOCX, 18 kB)
(ODT, 12 kB)
 
6. Potvrdenie o nedoplatkoch na nájomnom
 
(PDF, 71 kB)
(DOCX, 16 kB)
(ODT, 10 kB)
 
7. Príjmové podmienky_byty Družba a Nadabula
 
(PDF, 272 kB)
 
 
 
 
 
8. Výška nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a výpočet výšky finančnej zábezpeky
 
(PDF, 465kB)
(PDF, 441 kB)
 
 
)
 
9. Aktualizácia žiadosti po 12 mesiacoch
 
(PDF, 359 kB)
(DOCX, 12 kB)
(ODT, 6 kB)
 
10. Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti
 
(PDF, 364 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 6 kB)
 
11. ŽIADOSŤ o pridelenie malometrážneho bytu
 
(PDF, 460 kB)
(DOCX, 34 kB)
(ODT, 29 kB)
 
12. Príjmové podmienky malometrážne byty
 
(PDF, 314 kB)
 
 
 
 
 
13. ŽIADOSŤ o pridelenie bytu s nižším štandardom
 
(PDF, 462 kB)
(DOCX, 35 kB)
(ODT, 26 kB)
 
14. Potvrdenie o aktivačných prácach
 
(PDF, 45 kB)
(DOCX, 12 kB)
(ODT, 5 kB)
 
15. Potvrdenie o návšteve školy
 
(PDF, 59 kB)
(DOCX, 12 kB)
(ODT, 6 kB)
 
16. ŽIADOSŤ o pridelenie bytu ŠAFÁRIKOVA 101
 
(PDF, 451 kB)
(DOCX, 32 kB)
(ODT, 26 kB)
           
17. Príjmové podmienky malometrážne byty
           
(PDF, 233 kB)
       
 
18. ŽIADOSŤ o schválenie dohody o výmene bytov
 
(PDF, 383 kB)
(DOCX, 24 kB)
(ODT, 19 kB)
 
19. Nájomná zmluva Družba, Nadabula – VZOR
 
(PDF, 325 kB)
 
 
 
 
 
20. Dispozičné riešenie bytov DRUŽBA, Nadabula
 
 
 
 
 
 
Aktuálny PORADOVNÍK žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
nájdete v sekcii OBČAN - 'ÚRADNÁ TABUĽA', resp. TU:   PORADOVNÍK
 

© Mesto Rožňava, 2020, Mgr. Ľudmila Černická Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave