V mesiaci apríl 2016 terénni sociálni pracovníci pod záštitou Mestského úradu uskutočnili zbierku nepotrebných vecí, ktorá sa konala od 04.04.2016 do 15.04.2016, v priestoroch pracoviska terénnej sociálnej práce na Krátkej ulici č. 30. Počas tohto obdobia obyvatelia mesta mali možnosť priniesť oblečenie, obuv, hračky, nábytok, domáce spotrebiče a iné. Následne sa v dňoch 19.04.2016 a 22.04.2016 uskutočnila predajná burza zameraná hlavne na pomoc občanom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Predaj zozbieraných vecí sa uskutočnil za symbolické ceny. Finančné prostriedky budú použité na popoludňajšie aktivity s deťmi najmä počas letných mesiacov. Burza mala  pozitívny ohlas a preto v nej  plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. V prípade, že  máte doma veci, ktoré už nenosíte, alebo nepoužívate, môžete ich venovať na takéto dobročinné účely. Poďakovať by sme chceli všetkým, ktorí sa do burzy zapojili, a to predovšetkým darcom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla uskutočniť, a ko aj neziskovej organizácii Zdravé komunity za poskytnuté veci.

 

Ďakujeme.

 

Terénni sociálni pracovníci


© Mesto Rožňava, 24. 5. 2016, Mgr. Stela Urbánová -  TSP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 24.05.2016 13:58 hod.