Najobľúbenejším spontánnym pohybom detí, predovšetkým mladších vekových kategórií je bicyklovanie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zamerať ciele predkladaného projektu na cyklistiku, kde kladieme dôraz na radosť detí z pohybu a nie športové výkony.

Projekt Bicykluje celá škôlka sa realizoval za finančnej podpory zriaďovateľa Mesto Rožňava a Rodičovského združenia pri Materskej škole Kyjevská 2020/14 Rožňava.

Zo získaných finančných prostriedkov prostredníctvom predkladaného projektu sme zabezpečili pre deti našej materskej školy odrážadlá, detské bicykle, prilby pre deti, dopravné vestičky s obrázkami dopravných prostriedkov, Autoškola pre deti s CD: učebnica dopravnej výchovy pre deti, schválená Ministerstvom školstva SR, jej súčasťou je CD.

Bicyklovanie detí sa bude v materskej škole realizovať sezónne v jednotlivých organizačných formách dňa pod vedením pedagógov. Spojením  pohybu a zábavy si deti osvoja zručností a poznatky, ktoré majú vplyv na samostatnosť, zodpovednosť a pozornosť.

Bicyklovanie prináša radosť, je dostupné takmer pre každého a ak sa využije ako spôsob prepravy nezaťažuje životné prostredie.

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 1. 2022 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.01.2022 13:57 hod.