Bezpríspevkoví darcovia krvi
15.11.2018
Po kvapkách vlievate nádej na život tým, ktorým uniká...
 
Kvapka krvi. Zdá sa bezvýznamná pre bežného človeka, veď koľkokrát o tú kvapku prídeme a ani to nezaregistrujeme. Avšak z kvapiek sa skladá more a na to more je potrebné kvantum dobrovoľných darcov, aby mohli svojím nezištným darom mnohokrát zachrániť ľudský život. Prichádzajú na transfúznu stanicu, aby so svojou životodarnou tekutinou podelili. Darovať krv môžu len ľudia, ktorí sa pozerajú na svet srdcom. Darujú ju len z čistej lásky človeka k človeku, z morálneho presvedčenia a s vedomím, že pre ťažko chorého to znamená to najcennejšie – prinavrátenie zdravia alebo aj života. Je to najcennejšia tekutina, pretože sa nedá vyrobiť, kúpiť – len darovať.
 
Tisíce ľudí sú preto vďační darcom, ľuďom, ktorých možno nikdy nestretnú a zostávajú v anonymite. Nie však v meste Rožňava. Obetavosť, ľudskosť a solidarita bola dôvodom stretnutia dňa 15.11.2018 v priestoroch radnice, a to oceňovaním  týchto hrdinov, bezpríspevkových darcov krvi. Oceňovanie darcov prebiehalo za účasti primátora mesta Pavla Burdigu, predsedníčky Slovenského červeného kríža územného spolku Rožňava MUDr. Kataríny Kopeckej PhD., riaditeľa Červeného kríža územného spolku Rožňava Norberta Smolku, primárky Hematologicko – transfúzneho oddelenia NsP Sv. Barbory v Rožňave MUDr. Jarmily Balušíkovej, prednostu obvodného úradu v Rožňave Ing. Jána Babiča, starostov obcí a prítomných hostí.
 
Rožňavskí nositelia bronzovej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho:
 • Elena Fábiánová
 • Zuzana Fabianová
 • Roland Madarász
 • Viera Tóthová
 • Robert Čornanič
 • Jozef Ďurán Bašták
 • Bc. Lucia Pekáreková
 • Peter Hlaváč
 • Peter Oravec
 • Jaroslav Poch
 • Alexander Fábián
 • Róbert Tomory

 

Rožňavskí nositelia striebornej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho:
 • Ing. Lýdia Žišková
 • Mgr. Zoltán Ondrej
 • Anton Mikolaj
 • Ondrej Poťmák
 • Mgr. Matúš Bischof
 • Július Lorko
 • Mikuláš Jacko
 • Marián Kerekeš
 • Ing. Dušan Kotulák
 • Peter Kovács
 • Peter Messerschmid
 • Ing. Martin Hliboký
 • Tibor Bradáč
 • JUDr. Slavomír Domik
 • Anna Dubeňuková
 • Marek Horváth
 
Rožňavskí nositelia zlatej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho:
 • Martin Fořst
 • Juraj Kentoš
 • Gejza Podolinský
 • Ing. Ladislav Zlatoš
 • Milan Marčok
 
Rožňavskí nositelia diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho:
 • Slavomír Béreš
 
Oceneným vzdávame úctu a ďakujeme v mene všetkých, ktorým i keď jedinou kvapkou zachránili ľudský život. Do ďalšieho života im prajeme hlavne pevné zdravie, šťastie a úspech v osobnom i pracovnom živote.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 11. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 19.11.2018 09:26 hod.