Dynamický vývoj online technológii prináša so sebou aj riziká. Dôležité pre používateľa internetu je mať vedomosti a zručnosti vedúce k jeho bezpečnému používaniu.

8. február 2020 je  označovaný za „Deň bezpečného internetu“.

V tejto súvislosti v týždni od 03.02.2020 do 07.02.2020 vyhlásilo Prezídium  Policajného zboru  „Týždeň bezpečného internetu“. V uvedenom týždni policajti vykonávali  aktivity s cieľom zvýšiť informovanosť a právne vedomie najmä u detí na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií s dôrazom minimalizovať riziká spojené s používaním internetu.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave vykonalo prednášky  na Základnej škole Ul. Pionierov 1 v Rožňave a Základnej škole na Ul. Zakarpatskej 12 v Rožňave.

Cieľom týchto preventívnych aktivít bolo poukázať na závislosti na počítačoch, počítačových hrách, mobilných aplikáciách a závislosti od sociálnych sietí, taktiež  venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí jedinci svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život. Tiež bola rozoberaná problematika počítačovej kriminality.

Pri tejto príležitosti bola žiakom predstavená aj preventívno – informačná kampaň  Ministerstva vnútra SR s názvom „Nikdy nevieš, kto sa pozerá“, ktorá bola predstavená verejnosti na tlačovej besede v decembri 2019:

https://www.ta3.com/clanok/1171804/nikdy-nevies-kto-sa-pozera-policia-spusta-novu-kampan.html .

 

OR PZ v Rožňave

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 2.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 10.02.2020 13:46 hod.