Projekt „Beh na Mount Ernest“ je novým projektom Materskej školy na Ulici Ernesta Rótha v Rožňave,  ktorý podporili: Mesto Rožňava, Občianske združenie rodičov „Naša škôlka – Rožňava“.

Kľúčovým zámerom je vytvoriť pravidelne sa opakujúcu spoločnú pohybovú aktivitu rodín s materskou školou s akcentom na zdravý životný štýl. V kontexte profilácie školy podporujeme v denných aktivitách tried i v rámci celoškolských aktivít napr.  záujem o pohyb, športové aktivity, vedieme deti k správnemu držaniu tela, koordinácii pohybov, precvičovaniu  všetkých svalových partií, rozvíjame priateľstvá a zmysel pre fair play.

„Mount Ernest“ je najvyššie prírodné miesto v areáli materskej školy -  umelo vybudovaný kopec, ktorého pomenovanie je parafrázou názvu najvyššieho vrchu Zeme a názvu ulice MŠ.

V dopoludňajšej časti projektu zdolávali kopec deti a pani učiteľky štafetovým behom, v popoludňajšej časti rodičia s deťmi zdolávali Mount Ernest behom po vyznačenej trase. Odmenou im boli medaila, účastnícky list a maľovanka.

Sprievodnými aktivitami spoločného popoludnia boli ďalšie športové stanovištia, kde si deti mohli vyskúšať slalomovú jazdu na kolobežkách, chôdzu na rovnovážnom hadovi, kladinkách, hry na balančných doskách, skákanie na trampolíne, skákacej tyči, rodinný futbal  a pod. Teší nás veľký záujem a účasť rodín, ktoré prišli dňa 27.09.2018 zmysluplne stráviť krásne jesenné popoludnie a odštartovať tak novú športovú tradíciu v materskej škole.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 10.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 2.10.2018 07:56 hod.