Dňa 20.12.2018 v priestoroch Expozície baníctva a hutníctva Gemera v Baníckom múzeu v Rožňave v areáli SENTINEL, Šafárikova 31, prebehla komentovaná prehliadka, ktorá bola organizovaná pri príležitosti vydanie knižného BEDEKRA expozície baníctva a hutníctva Gemera, expozíciou sprevádzala kurátorka Jaroslava Neubauerová. Novovydaná publikácia poskytuje návštevníkovi, alebo čitateľovi ucelený obraz o obsahu expozície formou textu, ale aj formou fotografií znázorňujúcich zbierkové predmety nachádzajúce sa priamo v expozícii. Tiež je aj propagačným materiálom pre budúcich návštevníkom, aby vedeli čo môžu od múzejnej expozície s tematikou baníctva a hutníctva očakávať.
 
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.
 
 
Jaroslava Neubauerová
Kurátorka baníctva, hutníctva a geológie
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 1.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 29.01.2019 10:59 hod.