Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Basket Rožňava

 27.03.2018
- basketbal-
Basket Rožňava
 
Sme občianske združenie, ktoré verejnosť pozná pod názvom Loptoši. Venujeme sa všeobecnej športovej príprave detí od 3 do 9 rokov. Našu činnosť sme začali vykonávať v septembri 2011 v telocvični ZŠ Zlatá v Rožňave pod dohľadom trénera s počtom 5 detí.:-) V dnešnej dobe máme 37 aktívnych detí rozdelených do 3 skupín: miniloptoši /3r./, loptoši /4-5r./, Baskeťáci /6-9r./. Každá skupina trénuje dvakrát týždenne pod dohľadom troch itnterných trénerov a dvoch externých. Ako už názov napovedá, naše tréningy sú väčšinou zamerané na loptové hry, ale aj na sebaobranu, gymnastiku, atletiku, posilňovanie vlastnou váhou. Cez víkendy absolvujú loptoši kurzy plávania a korčuľovania.
 
Základné údaje:
Basket Rožňava , Šafárikova 17, 048 01  Rožňava
Korešpondenčná adresa: Čučmianska dlhá 2, 048 01  Rožňava
IČO: 35530189
Účet: SK60 0200 0000 0028 3520 9151
Prezidentka klubu: Kristína Sýkorová, t.č. 0917 686 036   
Manažér klubu: Ľuboslav Sýkora, t.č. 0905 326 508
tréneri: Ľuboslav Sýkora /Baskeťáci/, Patrik Ištók /Loptoši/, Ladislav Korcsmáros /Miniloptoši/
 
Tréning:
Utorok  –  od 17:00 hod. do 18:30 hod. -  ZŠ Zlatá
Piatok  -  od 17:00 hod. do 18:30 hod.  – ZŠ Zlatá
 
Športový úbor: - tričko, tepláky /kraťasy/, botasky,  fľaša s pitím.
Doložiť: -  lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na šport. 
 
Klubový poplatok za dieťa  na celý rok činí 40,- eur, ktorý rodičia môžu zaplatiť na dvakrát a to 20,- eur  do 30.10.2016 a  druhých 20,- eur do 30.12.2016. Pokiaľ dieťa nastúpi k Loptošom po 1.1.2017 zaplatí 30,- eur.
          
Mesačný poplatok 10,- eur sa uhrádza vždy do 15.-eho dňa v mesiaci: č.ú.  SK60 0200 0000 0028 3520 9151 /do textu uviesť meno a priezvisko dieťaťa/. V prípade súrodencov je poplatok 14,- eur mesačne. Uhradiť je najlepšie bankovým prevodom, nakoľko pri priamom vklade banka strháva z Vášho poplatku 1,30 eur. Mesačný poplatok sa platí aj v prípade neúčasti dieťaťa na tréningu.
 
P.S.: Prosím rodičov, aby podporovali svoje deti v pravidelnom chodení na tréning, lebo v tomto veku budú športovať len vďaka Vám. Ak by Vaše dieťa nebolo s niečím spokojné /je citlivejšie na krik, spory s ostatnými deťmi/, dajte nám vedieť, aby sme mohli urobiť nápravu. Tréneri sú otvorení k podnetom. J

 


© Mesto Rožňava, 2018, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava