Skvelá správa pre malých bádateľov. Banícke múzeum v Rožňave, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, organizuje pre žiakov v školskom roku 2020/2021 geologický krúžok. Určený je pre školákov, ktorých zaujímajú horniny, minerály, fosílie, horotvorné procesy alebo vznik neživej prírody a celej našej Zeme.

Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojich zariadení chce takto podporiť záujem detí vo veku 8 až 12 rokov o poznávanie sveta okolo seba a rozvíjať ich logické a vedecké zmýšľanie. Žiaci sa v krúžku primerane svojmu veku oboznámia so základnými poznatkami z geológie, petrografie, paleontológie, speleológie a biológie. Naučia sa aj o bohatej baníckej minulosti regiónu Gemer.

„Krúžok prebieha pod vedením skúseného múzejného pedagóga formou interaktívnych prednášok, ktoré sú spojené s praktickými ukážkami a zábavnými experimentami. Pri prednáškach žiaci získajú teoretické znalosti v študovanej oblasti. Počas ukážok a experimentov si žiaci prehĺbia a fixujú svoje nové poznatky,“ informoval riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Pavol Lackanič.

Súčasťou krúžku sú aj krátke exkurzie vo významných geologických banských lokalitách v okolí Rožňavy akou je napríklad Rožňava baňa.

Geologický krúžok, ktorý bude prebiehať od októbra do mája, má naplánovaných celkovo 30 stretnutí, ktoré sa uskutočnia každú stredu počas školského roka 2020/2021. Počet účastníkov krúžku je limitovaný.

Tešíme sa na vašu účasť!

 

 


© Mesto Rožňava, 28. 8.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 28.08.2020 07:21 hod.