Banícke múzeum v Rožňave je už roky ústretové smerom k najmenším návštevníkom. Stalo sa dobrým zvykom, že pre deti pripravuje viacero podujatí. Jedným z nich je aj Deň detí. Pandémia nového koronavírusu síce prinútila zamestnancov urobiť viacero zmien, no sviatok detí v múzeu predsa len oslávili.

V piatok 5. júna bol areál Baníckeho múzea pripravený hlavne pre deti. Na troch stanoviskách sa malí návštevníci mohli zoznámiť s rôznymi minerálmi, rozpájať horniny či vyryžovať si zrnko „zlata“.

V prospech organizovania podujatia, aj keď stále platia niektoré hygienické opatrenia, hovoril najmä obrovský areál. „Vedeli sme tak zabezpečiť akciu vonku a to i v prípade zlého počasia,“ začala múzejná pedagogička Juliána Kelemenová. „Podujatie sme koncipovali ako celodenné, aby sme počet návštevníkov rozložili v čase. Jednotlivé stanoviská sú v dostatočnej vzdialenosti od seba, pomôcky sme často dezinfikovali.“

V minulých rokoch sa na Dni detí v múzeu premlelo niekoľko stoviek detí, prichádzali celé triedy. Teraz to samozrejme bolo iné. Prevládali skôr rodičia s deťmi, no prišla aj jedna trieda z materskej školy. Dovedna na podujatie prišla necelá päťdesiatka návštevníkov.

V minulom roku v múzeu otvorili Geologickú bádateľňu. Je to vlastne exteriérová učebňa geológie a je o ňu veľký záujem. „Deti zaujímajú kamene a takto im vieme priblížiť geologickú rozmanitosť Gemera,“ povedala Kelemenová. Jej slová potvrdil aj záujem detí. Tie s vervou ryžovali „zlato“ a každé si mohlo malé zrniečko odniesť so sebou. Zaujalo aj rozpájanie hornín i skúmanie minerálov lupou. „Deti si takto mohli vyskúšať tvrdú prácu baníkov a tiež sa vrátiť k začiatkom baníckej histórie Rožňavy, keďže zlato sa tu ťažilo ako prvé a Drázus bol zlatonosným potokom,“ uzavrela Kelemenová.

 

 


© Mesto Rožňava, 9.  6. 2020 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 9.06.2020 08:26 hod.