Dňa 21. 04. 2022 v čase od 13.00 h do 14.00 h bola vykonaná preventívna akcia pod názvom „Auto nie je výklad“ na základe príkazu KRPZ-KE-OKAP-35-009/2022 zo dňa 05.04.2022. Akcia bola vykonaná v Rožňave na parkoviskách pred nákupnými centrami(Lidl, Kaufland, Tesco, Billa) za účelom eliminácie krádeže vlámaním do interiérov motorových vozidiel. 

Akciu vykonal referent špecialista skupiny prevencie VO OR PZ v Rožňave v spolupráci s referentom špecialistom – dopravným inžinierom ODI OR PZ v Rožňave kpt. Ing. Františkom Benőm . Počas akcie bolo rozdaných 50 ks letákov“ Auto nie je výklad“.                               

 

 

por. Mgr. A. Csutorová

 


© Mesto Rožňava, 4. 5.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 4.05.2022 08:21 hod.