V E R E J N Á     D I S K U S I A


 

AREÁL AUTOBUSOVEJ STANICE V ROŽŇAVE - predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta
 

 

Číslo uznesenia MZ: 190/2009
Dátum začatia verejnej diskusie: 1. 8. 2009
Dátum ukončenia verejnej diskusie: 30. 8. 2009
Lehota pripomienkovania vo verejnej diskusii: 30 dní
Adresa elektronickej verejnej diskusie: www.roznava.sk


PREDĹŽENIE DISKUSIE:
Vážení občania, vzhľadom na to, že dňom vyhlásenia verejnej diskusie neboli k dispozícii všetky materiály, ktorú sú toho času publikované, pôvodný termín ukončenia internetovej diskusie (30. 8. 2009) sa mení na 11. 9. 2009.

 

Diskutovať v rámci nižšie sprístupneného disk. fóra je možné do 11. septembra 2009.

 

Oznámenie dokumentLink na elektronickú Úradnú tabuľu Mesta Rožňava
Prezentácia zámeru spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o. Dokument /pdf/dokument
Vizualizácia zámeru spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o. Dokument /pdf/dokumnt
Grafické prílohy k zámeru HRIVIS dealing s.r.o. Obrázky /jpg/dokument
Stanovisko spoločnosti TESCO Dokument /rtf/dokumnet
(aktualizované)
Technický výkres k zámeru TESCO Dokument /pdf/dokument
(aktualizované)
Vizualizácia zámeru spoločnosti TESCO Dokument /pdf/dokument
(aktualizované)
Stanovisko Eurobus, a.s. Dokument  /doc/dokument
(aktualizované)

 

D I S K U S N É    F Ó R U M
Téma: AREÁL AUTOBUSOVEJ STANICE V ROŽŇAVE - predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta
 

 

Diskusia bola ukončená  dňa: 11. 9. 2009 o 24:00 hod.

Príspevky si môžete pozrieť v pdf  formáte:  ...TU...

 


© Mesto Rožňava, 1. 8. 2009  Marek Koltáš, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: hod.