Materiály z jednotlivých rokovaní MZ (mestského zastupiteľstva) alebo rokovaní  MMZ (mimoriadneho mestského zastupiteľstva) sú v komprimovanej podobe.  K  prezeraniu je nutné mať v PC nainštalovaný software  pre prácu s komprimovanými súbormi (napr. IZArc, WINZIP, WINRAR a pod.). Komprimačné programy si môžete stiahnuť napr. : ...TU...

 

 

VOLEBNÉ OBDOBIE  2018 - 2022

ROK   2 0 2 2

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
3. 2. 2022
  Zvuk. záznam MZ      
(PDF, 450 kB)   (web)     (PDF, 665 kB) (PDF, 158 kB)  
Rokovanie MZ
10. 2. 2022
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 795 kB) (ZIP, 41 MB) (web) (PDF, 749 kB) (PDF, 308 kB) (PDF, 813 kB) (PDF, 158 kB) (PDF, 114 kB)
Rokovanie MZ
3. 3. 2022
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 493 kB) (PDF, 646 kB) (web) (PDF, 251 kB) (PDF, 648 kB) (PDF, 461 kB) (PDF, 156 kB)  
Rokovanie MZ
31. 3. 2022
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 727 kB) (ZIP, 727 kB) (MP3) (PDF, 909 kB) (PDF, 1,2 MB) (PDF, 1 MB) (PDF, 153 kB) (PDF, 544 kB)
Rokovanie MZ
28. 4. 2022
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 371 kB) (PDF, 665 kB) (MP3) (PDF, 259 kB) (PDF, 644 kB) (PDF, 284 kB) (PDF, 259 kB)  
Rokovanie MZ
19. 5. 2022
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 577 kB) (ZIP, 110 MB) (MP3) (PDF, 835 kB) (PDF, 895 kB) (PDF, 585 kB) (PDF, 260 kB)  
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

ROK   2 0 2 1

(PDF, 1 MB)

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
29. 1. 2021
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 496 kB) (ZIP, 1,1 MB) (MP3) (PDF, 219 kB) (PDF, 195 kB) (PDF, 306 kB) (PDF, 261 kB)  
Rokovanie MZ
4. 3. 2021
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 123 kB) (ZIP, 16 MB) (MP3) (PDF, 541 kB) (PDF, 1 MB) (PDF, 802 kB) (PDF, 260 kB)  
Rokovanie MZ
25. 3. 2021
Zvuk. záznam MZ    
(PDF, 78 kB) (PDF, 176 kB) (MP3) (PDF, 224 kB)   (PDF, 482 kB) (PDF, 260 kB)  
Rokovanie MZ
6. 5. 2021
Zvuk. záznam MZ    
(PDF, 152 kB) (ZIP, 24 MB) (MP3) (PDF, 973 kB)   (PDF, 908 kB) (PDF, 260 kB)  
Rokovanie MZ
28. 5. 2021
Zvuk. záznam MZ    
(PDF, 497 kB) (PDF, 11 MB) (MP3) (PDF, 218 kB)   (PDF, 471 kB) (PDF, 261 kB)  
Rokovanie MZ
10. 6. 2021
  Zvuk. záznam MZ        
(PDF, 580 kB)   (MP3)       (PDF, 261 kB)  
Rokovanie MZ
1. 7. 2021
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 123 kB) (ZIP, 24 MB) (MP3) (PDF, 831 kB) (PDF, 807 kB) (PDF, 1,1 MB) (PDF, 156 kB)  
Rokovanie MZ
12. 8. 2021
Zvuk. záznam MZ    
(PDF, 495 kB) (ZIP, 1 MB) (MP3) (PDF, 65 kB)   (PDF, 147 kB) (PDF,  136 kB)  
Rokovanie MZ
23. 9. 2021
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 744 kB) (ZIP, 1 MB) (MP3) (PDF, 1 MB) (PDF, 843 kB) (PDF, 1,9 MB) (PDF, 136 kB) (PDF, 189 kB)
Rokovanie MZ
4. 11. 2021
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 714 kB) (ZIP, 23 MB) (MP3) (PDF, 716 kB) (PDF, 716 kB) (PDF, 1,4 MB) (PDF, 81 kB) (PDF, 671 kB)
Rokovanie MZ
16. 12. 2021
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 723 kB) (ZIP, 52 MB) (MP3) (PDF, 795 kB) (PDF, 797 kB) (PDF, 1,9 MB) (PDF, 136 kB)  
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

ROK   2 0 2 0

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
30. 1. 2020
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 93 kB) (ZIP, 24 MB) (MP3) (PDF, 409 kB) (PDF, 543 kB) (PDF, 1,2 MB) (PDF, 437 kB) (PDF, 222 kB)
Rokovanie MZ
4. 2. 2020
         
(PDF, 480 kB)         (PDF, 831 kB) (PDF, 226 kB)  
Rokovanie MZ
12. 3. 2020
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 109 kB) (ZIP, 24 MB) (MP3) (PDF, 808 kB) (PDF, 668 kB) (PDF, 2 MB) (PDF, 258 kB) (PDF, 489 kB)
Rokovanie MZ
28. 5. 2020
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 587 kB) (ZIP, 20 MB) (MP3) (PDF, 716 kB) (PDF, 704 kB) (PDF, 1,5 MB) (PDF, 260 kB)  
Rokovanie MZ
2. 7. 2020
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 518 kB) (ZIP, 27 MB) (MP3) (PDF, 954 kB) (PDF, 2,2 MB) (PDF, 1,5 MB) (PDF, 260 kB)  
Rokovanie MZ
31. 7. 2020
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 112 kB) (ZIP, 44 MB) (MP3) (PDF, 291 kB) (PDF, 492 kB) (PDF, 879 kB) (PDF, 260 kB)  
Rokovanie MZ
24. 9. 2020
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 128 kB) (ZIP, 44 MB) (MP3) (PDF, 902 kB) (PDF, 712 kB) (PDF, 1,6 MB) (PDF, 260 kB) (PDF, 793 kB)
Rokovanie MZ
19. 11. 2020
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 146 kB) (ZIP, 23 MB) (MP3) (PDF, 813 kB) (PDF, 795 kB) (PDF, 1,6 MB) (PDF, 260 kB) (PDF, 794 kB)
Rokovanie MZ
30. 11. 2020
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 130 kB) (ZIP, 886 kB) (MP3) (PDF, 261 kB) (PDF, 464 kB) (PDF, 770 kB) (PDF, 260 kB)  
Rokovanie MZ
17. 12. 2020
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 118 kB) (ZIP, 25 MB) (MP3) (PDF, 693 kB) (PDF, 715 kB) (PDF, 1,7 MB) (PDF, 260 kB) (PDF, 411 kB)
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

ROK   2 0 1 9

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
17. 1. 2019
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 12 kB) (ZIP, 4 MB) (MP3) (PDF, 203 kB) (PDF, 561 kB) (PDF, 715 kB) (PDF, 131 kB) (PDF, 208 kB)
Rokovanie MZ
3. 2. 2019
         
(PDF, 152 kB)         (PDF, 341 kB) (PDF, 132 kB)  
                 
Rokovanie MZ
28. 2. 2019
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 336 kB) (ZIP, 26 MB) (MP3) (PDF, 309 kB) (PDF, 1,1 MB) (PDF, 1,1 kB) (PDF, 79 kB)  
Rokovanie MZ
28. 3. 2019
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 19 kB) (ZIP, 24 MB) (MP3) (PDF, 303 kB) (PDF, 647 kB) (PDF, 1,2 MB) (PDF, 75 kB) (PDF, 242 kB)
Rokovanie MZ
25. 4. 2019
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 18 kB) (ZIP, 14 MB) (MP3) (PDF, 169 kB) (PDF, 956 kB) (PDF, 2 MB) (PDF, 75 kB) (PDF, 127 kB)
Rokovanie MZ
30. 5. 2019
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 18 kB) (ZIP, 13 MB) (MP3) (PDF, 145 kB) (PDF, 426 kB) (PDF, 929 kB) (PDF, 75 kB) (PDF, 147 kB)
Rokovanie MZ
27. 6. 2019
         
(PDF, 162 kB)         (PDF, 58 kB) (PDF, 199 kB)  
Rokovanie MZ
12. 7. 2019
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 164 kB) (ZIP, 9 MB) (MP3) (PDF, 402 kB) (PDF, 485 kB) PDF, 1,5, MB) (PDF, 440 kB) (PDF, 1,8 kB)
Rokovanie MZ
26. 9. 2019
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 23 kB) (ZIP, 28 MB) (MP3) (PDF, 281 kB) (PDF, 919 kB) PDF, 826 , kB) (PDF, 442 kB) (PDF, 380 kB)
Rokovanie MZ
7. 11. 2019
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 19 kB) (ZIP, 6 MB) (MP3) (PDF, 197 kB) (PDF, 607 kB) PDF, 1,3  , MB) (PDF, 82 kB) (PDF, 221 kB)
Rokovanie MZ
12. 12. 2019
Zvuk. záznam MZ
(PDF, 26 kB) (ZIP, 52 MB) (MP3) (PDF, 324 kB) (PDF, 1,1 MB) PDF, 2 MB) (PDF, 328 kB) (PDF, 448 kB)
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

 ROK   2 0 1 8

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
5. 12. 2018
Zvuk. záznam MZ  
(PDF, 273 kB) (ZIP, 1,3 MB) (MP3) (PDF, 128 kB) (PDF, 79 kB) (PDF, 265 kB) (PDF, 134 kB)  
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

 

VOLEBNÉ OBDOBIE  2014 - 2018

 ROK   2 0 1 8

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
3. 2. 2018
Archív materiálov MZ - zip
 
 
 
Zápisnica
Dochádzka
 
Rokovanie MZ
22. 2. 2018
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
26. 4. 2018
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
28. 6. 2018
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
27. 9. 2018
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

 

 ROK   2 0 1 7

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
23. 2. 2017
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
27. 3. 2017
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
Rokovanie MZ
27. 4. 2017
Archív materiálov MZ - zip   Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
29. 6. 2017
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
28. 9. 2017
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
12. 10. 2017
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
Rokovanie MZ
30. 11. 2017
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
 
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

 

 ROK   2 0 1 6

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
26. 1. 2016
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
25. 2. 2016
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
28. 4. 2016
  Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
23. 6. 2016
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
24. 6. 2016
Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Zápisnica Dochádzka
Rokovanie MZ
6. 7. 2016
Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka
Rokovanie MZ
29. 9. 2016
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
1. 12. 2016
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
22. 12. 2016
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

 ROK   2 0 1 5

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
29. 1. 2015
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
5. 3. 2015
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
26. 3. 2015
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
30. 4. 2015
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
 
Rokovanie MZ
25. 6. 2015
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
13. 8. 2015
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
24. 9. 2015
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
26. 11. 2015
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

 

 ROK   2 0 1 4

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Ustanovujúce zasadnutie MZ
2. 12. 2014
Archív materiálov MZ - zip
 
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave
zo dňa 2.12.2014
Uznesenie MZ
Rokovanie MZ
11. 12. 2014
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

 

VOLEBNÉ OBDOBIE  2010 - 2014

ROK   2 0 1 4

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
10. 2. 2014
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
 
Rokovanie MZ
27. 2. 2014
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
24. 4. 2014
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
26. 6. 2014
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
23. 7. 2014
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
 
Rokovanie MZ
25. 9. 2014
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
21. 10. 2014
Archív materiálov MZ - zip
Zvuk. záznam MZ
Uznesenie MZ
Hlasovanie
Zápisnica
   
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

 

ROK   2 0 1 3

Zasadnutie MZ Materiály Zvuk Uznesenie Hlasovanie Zápisnica Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
9. 1. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
Rokovanie MZ
31. 1. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
28. 2. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
21. 3. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
25. 4. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
30. 5. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
27. 6. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
17. 7. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
22. 8. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
Rokovanie MZ
26. 9. 2013
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
4. 12. 2013
(Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvukového záznamu)
Archív materiálov MZ - zip Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie

 

ROK   2 0 1 2

Zasadnutie MZ Materiály Zvuk Uznesenie Hlasovanie Zápisnica Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
26. 1. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
23. 2. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
5. 4. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
Rokovanie MZ
5. 4. 2012 - pokračovanie 26. 4. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
26. 4. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
Rokovanie MZ
24. 5. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
11. 6. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
Rokovanie MZ
28. 6. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
2. 8. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
6. 9. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
Rokovanie MZ
27. 9. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
25. 10. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
15. 11. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka  
Rokovanie MZ
29. 11. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie
Rokovanie MZ
13. 12. 2012

Archív materiálov MZ - zip

Zvuk. záznam MZ

)Uznesenie MZ Hlasovanie Zápisnica Dochádzka Poslanecké interpelácie

 

ROK  2 0 1 1

Zasadnutie MZ Materiály Zvuk Uznesenie Hlasovanie Zápisnica Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
18. 1. 2011

Archív materiálov MZ - zip

(ZIP, 10 MB)

Zvuk. záznam MZ

(MP3)

Uznesenie MZ

(PDF, 23 kB)

Hlasovanie

(PDF, 108 kB)

Zápisnica

(PDF, 100 kB)

Dochádzka

(PDF, 59 kB)

 
Rokovanie MZ
31. 1. 2011

Archív materiálov MZ - zip

(PDF, 39 kB)

 
Publikované: 25.06.2015 08:01 hod.