PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

  Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
pdf icon 31/2016/Ka
(PDF, 89 kB)
§ 113 7. 9. 2016 do 30. 9. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 53 kB)
pdf icon 35/2016/Ka
( (WEB) )
§ 113 31. 10. 2016 do 18. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 216 kB)

 

 § 9 ODSEK 9, § 117

  Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
Archív materiálov MZ - zip
5/2016/Ka
(ZIP, 843 kB)
§ 9 ods. 9 11. 4. 2016 do 18. 4. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 207 kB)
pdf icon 6/2016/Ka
(PDF, 300 kB)
§ 9 ods. 9 13. 4. 2016 do 19. 4. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 150 kB)
Archív materiálov MZ - zip 7/2016/Ka
(ZIP, 3,1 MB)
§ 9 ods. 9 28. 4. 2016 do 6. 5. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 222 KB)
Archív materiálov MZ - zip 8/2016/Ka
(ZIP, 514 kB)
§ 117 29. 4. 2016 do 10. 5. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 141 kB)
Archív materiálov MZ - zip 9/2016/Ka
(ZIP, 518 kB)
§ 117 29. 4. 2016 do 10. 5. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 152 kB)
pdf icon 10/2016/Ka
(ZIP, 440 kB)
§ 117 4. 5. 2016 do 10. 5. 2016 do 09:30 hod.
(PDF, 146 kB)
Archív materiálov MZ - zip 11/2016/Ka
(ZIP, 6 MB)
§ 117 16. 5. 2016 do 24. 5. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 212 kB)
Archív materiálov MZ - zip 12/2016/Ka
(ZIP, 2,3 MB)
§ 117 19. 5. 2016 do 27. 5. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 150 kB)
Archív materiálov MZ - zip 13/2016/Ka
(ZIP, 1,7 MB)
§ 117 20. 5. 2016 do 27. 5. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 203 kB)
Archív materiálov MZ - zip
14/2016/Ka
(ZIP, 5,9 MB)
§ 117 20. 5. 2016 do 27. 5. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 199 kB)
Archív materiálov MZ - zip
15/2016/Ka
(ZIP, 1,3 MB)
§ 117 20. 5. 2016 do 27. 5. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 203 kB)
pdf icon 16/2016/Ka
(PDF, 483 kB)
§ 117 25. 5. 2016 do 2. 6. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 104 kB)
Archív materiálov MZ - zip
17/2016/Ka
(ZIP, 8 MB)
§ 117 7. 6. 2016 do 15. 6. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 214 kB)
Archív materiálov MZ - zip
18/2016/Ka
(ZIP, 3,4  kB)
§ 117 8. 6. 2016 do 17. 6. 2016 do 11:00 hod.
(PDF 152 KB)
Archív materiálov MZ - zip
19/2016/Ka
(ZIP, 9,3 MB)
§ 117 10. 6. 2016 do 21. 6. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 144 kB)
Archív materiálov MZ - zip
20/2016/Ka
(ZIP, 1 MB)
§ 117 10. 6. 2016 do 23. 6. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 212 kB)
Archív materiálov MZ - zip
21/2016/Ka
(ZIP, 3,6 MB)
§ 117 22. 6. 2016 do 29. 6. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 215 kB)
Archív materiálov MZ - zip
22/2016/Ka
(ZIP, 1,9 MB)
§ 117 23. 6. 2016 do 6. 7. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 240 kB)
Archív materiálov MZ - zip
23/2016/Ka
(ZIP, 459 kB)
§ 117 27. 6. 2016 do 6. 7. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 212 kB)
Archív materiálov MZ - zip
24/2016/Ka
(ZIP, 662 kB)
§ 117 4. 7. 2016 do 12. 7. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 234 kB)
Archív materiálov MZ - zip 25/2016/Ka
(ZIP, 634 kB)
§ 117 6. 7. 2016 do 14. 7. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 239 kB)
Archív materiálov MZ - zip
26/2016/Ka
(ZIP, 586 kB)
§ 117 6. 7. 2016 do 14. 7. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 155 kB)
pdf icon
27/2016/Ka
(PDF, 454 kB)
§ 117 5. 8. 2016 do 11. 8. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 242 kB)
Archív materiálov MZ - zip
28/2016/Ka
(ZIP, 4 kM)
§ 117 5. 8. 2016 do 16. 8. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 214 kB)
Archív materiálov MZ - zip
29/2016/Ka
(ZIP, 763 kB)
§ 117 8. 8. 2016 do 16. 8. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 225 kB)
Archív materiálov MZ - zip
30/2016/Ka
(ZIP, 691 kB)
§ 117 12. 8. 2016 do 17. 8. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 233 kB)
Archív materiálov MZ - zip
32/2016/Ka
(PDF, 571 kB)
§ 117 22. 9. 2016 do 23. 9. 2016 do 8:00 hod.
(PDF, 214 kB)
pdf icon
33/2016/Ka
(PDF, 52 kB)
§ 117 28. 9. 2016 do 5. 10. 2016 do 14:00 hod.
(PDF, 227 kB)
pdf icon 34/2016/Ka
(PDF, 422 kB)
§ 117 18. 10. 2016 do 20. 10. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 237 kB)
Archív materiálov MZ - zip 36/2016/Ka
(PDF, 733 kB)
§ 117 7. 11. 2016 do 9. 11. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 335 kB)
Archív materiálov MZ - zip 37/2016/Ka
(ZIP, 539 kB)
§ 117 8. 11. 2016 do 14. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 270 kB)
Archív materiálov MZ - zip 38/2016/Ka
(ZIP, 405  kB)
§ 117 11.11. 2016 do 15. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 216  kB)
Archív materiálov MZ - zip 39/2016/Ka
(ZIP, 657  kB)
§ 117 14.11. 2016 do 18. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 194  kB)
Archív materiálov MZ - zip 40/2016/Ka
(ZIP, 538  kB)
§ 117 23.11. 2016 do 25. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 213  kB)
Archív materiálov MZ - zip 41/2016/Ka
(ZIP, 832  kB)
§ 117 7.12. 2016 do 15. 12. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 237  kB)
Archív materiálov MZ - zip 42/2016/Ka
(PDF, 376  kB)
§ 117 7.12. 2016 do 9. 12. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 212  kB)
pdf icon 43/2016/Ka
(PDF, 298  kB)
priame rokovacie konanie 12.12. 2016 do 15. 12. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 248  kB)
pdf icon 44/2016/Ka
(PDF, 207  kB)
§ 117 20.12. 2016 do 15. 12. 2016 do 15:00 hod.
(PDF, 249 kB)
pdf icon 46/2016/Ka
(PDF, 353  kB)
§ 117 22.12. 2016 do 28. 12. 2016 do 8:00 hod.
(PDF, 282  kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2016  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.